Náš tým

JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 2003, JUDr. 2007, Ph.D. 2007)

Universität Passau, Německo (2000-2001), program Erasmus/Socrates

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE

Mezinárodní právo soukromé, řešení sporů s přeshraničním prvkem,  rodinné právo, závazkové právo

JAZYKY, V NICHŽ POSKYTUJE PRÁVNÍ SLUŽBY

čeština, angličtina, němčina

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH, ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH A PORADNÍCH SBORECH

Česká advokátní komora Vnitřní soudní síť ve věcech občanských a obchodních

PŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ

Ministerstvo spravedlnosti (2003 - 2018)

Marta je advokátní koncipientkou působící v advokátní kanceláři Bříza & Trubač. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač působila více než 15 let v mezinárodní sekci Ministerstva spravedlnosti, mimo jiné jako ředitelka mezinárodního odboru civilního, vedoucí oddělení mezinárodního práva civilního a vedoucí oddělení evropského práva civilního. Od roku 2007 externě spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy; od října 2018 zde působí jako odborná asistentka pro mezinárodní právo soukromé na katedře obchodního práva.

V oblasti mezinárodního práva soukromého se zaměřuje především na řešení sporů s přeshraničním prvkem a na právo rodinné. 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  • Pauknerová, M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. a kol., Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, Wolters Kluwer ČR, 2013
  • David, L., Ištvánek, F., Javůrková N., Kasíková, M. Lavický, P. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, Wolters Kluwer ČR, 2009
  • Zavadilová, M., Turoňová, J., Pravidla určování mezinárodní soudní příslušnosti dle nařízení Brusel II bis ve světle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora, Právní rozhledy, 7/2010
  • Zavadilová, M., Horák, P., Evropský platební rozkaz a jeho role v českém civilním procesu, Právní rozhledy, 22/2006
  • Beaumont, P. R., Danov, M., Trimmings, K., & Yuksel, B. (Eds.) (2017), Cross-Border Litigation in Europe. (Studies in Private International Law), Hart Publishing – spoluautorka Národní zprávy ČR

 

Kontakt

Telefon
+420 604 925 453
Email
marta.zavadilova[at]brizatrubac.cz