Specializace

  • Home
  • /
  • Specializace

Další oblasti

Pracovní právo

Poskytujeme v oblasti pracovního práva veškeré služby od právního poradenství a konzultací, přes přípravu pracovních smluv a předpisů až po asistenci při rozvazování pracovního poměru a v případných sporech z toho vyplývajících, majíce přitom na paměti jak zásadním vlivem v životě každého člověka práce je.

Sportovní právo

V oblasti sportovního práva se zaměřujeme zejména na zastupování vrcholových sportovců při uzavírání smluv se sportovními kluby , jakož i právní poradenství pro případ sportovních sporů či arbitráží, a to i ve vztahu k zahraničí. Taktéž nabízíme sportovcům daňové poradenství a zastupování ve sporech, ať již daňových, obchodních či jiných souvisejících s jejich sportovním živobytím.

Spotřebitelské právo

V tomto právním odvětví se zaměřujeme převážně na podnikatele a obchodní společnosti, pro které je styk se spotřebiteli součástí jejich činnosti. Postaráme se o to, aby nejen vaše smlouvy či všeobecné obchodní podmínky, ale i např. webové stránky (a vaše podnikatelské snažení vůbec) odpovídaly nárokům, které na vás klade legislativa na ochranu spotřebitele.

Rodinné právo

V této oblasti Vám poskytneme právní služby zejména v souvislosti s rozvodem manželství a vypořádání majetkových záležitostí, a to včetně zastupování před příslušnými soudy, které řeší nejen samotný rozvod manželství, ale i opatrovnické záležitosti, jako je výchova a výživa nezletilých dětí.

Právo duševního vlastnictví

Vaše výtvory ať už v oblasti autorské a umělecké činnosti, ale i v obchodním prostředí – vynálezy, ochranné známky, průmyslové a užitné vzory – si zaslouží právní ochranu. Nabízíme vám proto v těchto oblastech právní poradenství i zastupování před příslušnými úřady a samozřejmě i ochranu vašich zájmů v případě, že někdo do vašich práv zasáhne.

Školství

Poskytujeme též široké spektrum služeb z oblasti školství a vzdělávání. Mimo jiné se věnujeme působení poboček zahraničních univerzit v České republice, uznávání diplomů a kvalifikací či žádostem o akreditaci studijních programů.

Veřejný sektor

Zajistíme vám poradenství v oblasti veřejného sektoru, zejména co se týče veřejných zakázek, a to ať už veřejnou zakázku vypisujete, nebo se o ni hodláte ucházet. Subjektům veřejného práva rovněž poskytujeme celkové právní poradenství včetně odborných stanovisek z oblastí, na něž se specializujeme.