Specializace

  • Home
  • /
  • Specializace

Daňové právo

Jak prohlásil již Benjamin Franklin, není na tomto světě nic jistého mimo smrt a placení daní. Díky znalostem a zkušenostem Ondřeje Trubače je advokátní kancelář Bříza & Trubač připravena poskytnout Vám komplexní právní poradenství v oblasti daňového práva, a to s důrazem na daňové právo procesní. Chápeme, že daně pravděpodobně nepatří mezi Vaše oblíbené koníčky, ale jsme tu proto, abychom Vám pomohli se v daních zorientovat a co nejlépe se s nimi vypořádat. Ondřej je mimo jiné spoluautorem úspěšné knihy Obrana před daňovou kontrolou a komentáře k zákonu o Finanční správě České republiky.

Zaměřujeme se zejména na komplexní problematiku daňového řízení a zastupování klientů před správci daně, včetně jejich následného zastupování v rámci správního soudnictví. Dále se zabýváme novým a rozvíjejícím se podoborem trestního práva, a to trestním právem daňovým a s ním související problematikou účinné lítosti (blíže také viz compliance).

V oblasti daňového práva Vám poskytneme zejména:

  • právní pomoc a zastupování v rámci daňového procesu, zejména při daňových kontrolách;
  • zastupování ve sporech se správcem daně, a to i v rámci správního soudnictví;
  • právní poradenství, konzultace a přípravu analýz a stanovisek z oblasti daňového práva.