Specializace

  • Home
  • /
  • Specializace

Insolvenční právo

 

V rámci insolvenčního práva poskytujeme právní služby jak věřitelům, tak dlužníkům.

Má Váš dlužník vícero věřitelů a není schopen své závazky plnit? Poskytneme Vám právní poradenství týkající se podání věřitelského insolvenčního návrhu. Pokud již s Vaším dlužníkem bylo zahájeno insolvenční řízení, připravíme pro Vás přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, budeme Vás zastupovat ve věřitelských orgánech a poskytneme Vám právní poradenství v celém průběhu insolvenčního řízení.

Dlužníkům poskytujeme poradenství při přípravě dlužnických věřitelských návrhů a zastupujeme je v řízeních o náhradu škody způsobené podáním šikanózních insolvenčních návrhů.