Náš tým

Mgr. Markéta Kořínková

E-mail:    marketa.korinkova@brizatrubac.cz
Telefon: +420 734 397 988


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 2011)
 • Management Center Innsbruck, Rakousko (2010-2011), program LLP Erasmus

Hlavní oblasti specializace

Soudní, správní a rozhodčí řízení, insolvence a restrukturalizace a sportovní právo.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina

Profesní zkoušky

 • advokátní zkouška

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech

 • Česká advokátní komora

Předchozí působení

Havel, Holásek & Partners (2007 - 2015)

Markéta je advokátkou působící v advokátní kanceláři Bříza & Trubač. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač působila více než 8 let v největší české advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners.

V oblasti řešení sporů se zaměřuje především na zastupování klientů v občanskoprávních a obchodněprávních sporech před soudy České republiky, včetně zastupování klientů před soudy rozhodčími. Markéta zastupovala klienty v řadě nekalosoutěžních sporů, ve sporech o vymáhání práv z duševního vlastnictví, ve sporech ze závazkových vztahů a komplexních sporech zasahujících více oblastí.

V oblasti restrukturalizace a insolvence se zaměřuje především na komplexní poradenství v otázkách souvisejících s úpadkem, se zastupováním věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Transakce

 • zastupování světového výrobce obuvi při vymáhání práv z průmyslového vlastnictví,
 • zastupování české sportovní asociace proti padělatelům sportovních dresů,
 • zastupování nadnárodní korporace provozující obchodní řetězce supermarketů a hypermarketů v celé řadě obchodních sporů s dodavateli
 • zastupování leteckého dopravce ve sporu ze smlouvy o údržbě letadla,
 • zastupování předního českého poskytovatele dopravních a logistických služeb v celé řadě sporů z přepravních a zasílatelských smluv,
 • zastupování zahraničního investora ve sporu s členským státem EU.

Poslední aktuality

Markéta Kořínková přednáší na semináři na téma GDPR

Dne 17. 10. 2017 se bude v Praze konat seminář od společnosti Semkon na téma „Co je GDPR a jak se na něj prakticky připravit“.

Markéta Kořínková pro Právní prostor

Na webu Právního prostoru byl ve spolupráci s Ústavem módního práva a průmyslu publikován článek Markéty Kořínkové na téma GDPR neboli ochrany osobních údajů.

Markéta Kořínková přednáší na E-Mail Marketing Online Summit 2017

Ve dnech 29. 5. 2017 – 2. 6. 2017 proběhne E-mail Marketing Online Summit 2017, během něhož se můžete těšit na bezplatné online vzdělávání v oblasti e-mail marketingu.