Specializace

Mezinárodní obchod a arbitráž

Mezinárodní obchod

Našim klientům pomáháme minimalizovat rizika a maximalizovat příležitosti spojené s rostoucí regulací mezinárodního obchodu se zbožím a službami. Díky našim znalostem a zkušenostem v této oblasti i síti kontaktů na přední zahraniční experty jsme schopni poskytovat vysoce odborné, komplexní a inovativní právní řešení i ve složitých obchodních sporech napříč různými odvětvími mezinárodního obchodu. Máme rozsáhlé zkušenosti s aplikací tzv. Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) či smluvních doložek jako INCOTERMS, FIDIC aj.

Naše právní praxe zahrnuje:

  • přípravu, revizi a posuzování smluv a smluvních závazků v případech s mezinárodním prvkem;
  • účast na složitých přeshraničních obchodních transakcích či v extrateritoriálních a multijurisdikčních záležitostech a sporech.

Mezinárodní arbitráž

Naše kancelář nabízí kvalifikované právní poradenství i v oblasti mezinárodní obchodní a investiční arbitráže.

Naše právní praxe zahrnuje:

  • přípravu strukturovaných rozhodčích doložek;
  • pomoc s výběrem vhodného rozhodčího orgánu;
  • předprocesní poradenství, smírné řešení sporu i vlastní vedení arbitráže podle pravidel řady uznávaných mezinárodních rozhodčích center;
  • zastupování při následném uznávání a výkonu rozhodčích nálezů i v rámci řízení o žalobách na zrušení rozhodčích nálezů či při mimosoudních vyrovnáních.

Mohlo by Vás dále zajímat:

  • v oblasti mezinárodní ochrany investic jsme kromě samotného zastupování ve sporu schopni kvalifikovaně posoudit rozličné závazky vyplývající z mezinárodních smluv o ochraně investic, jakož i související otázky státní imunity či aplikovatelnosti tzv. doktríny nutnosti;
  • máme zkušenosti se zastupováním před institucemi ICC, LCIA, DIS, SCC, VIAC, ICSID aj., a to jak s přímým zastupováním klientů i ze spolupráce s předními zahraničními odborníky a vedoucími zahraničními advokátními kancelářemi v této oblasti;
  • díky celosvětové síti našich kontaktů jsme schopni poskytovat právní poradenství i ve složitých případech dotýkajících se řady jurisdikcí.

Tomáš Hokr

Expert na oblast mezinárodního obchodu a arbitráže

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Petr Bříza a Marta Zavadilová vedli seminář pro soudce k nařízení Brusel I bis

V pondělí 25.11. 2019 přednášeli Petr s Martou na semináři pořádaném Justiční akademií ČR pro soudce o vybraných otázkách a úskalích spojených s aplikací nařízení Brusel I bis.

Petr Bříza a Marta Zavadilová spoluautory knihy Mezinárodní obchodní právo

S potěšením oznamujeme, že Petr Bříza a Marta Zavadilová se jako experti na mezinárodní právo soukromé podíleli na další publikaci.

Petr Bříza a Tomáš Hokr se zúčastnili 30. výročního zasedání SCG Legal konaného ve Washingtonu DC

Konference SCG Legal 2019 se konala 5.9. – 6.9 2019 ve slavném komplexu Watergate ve Washingtonu D.C.

Naše specializace