Náš tým

Mgr. Michal Nohel

Email: michal.nohel@brizatrubac.cz
Telefon: +420 607 293 569


Oblasti specializace


Vzdělání

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. 2010)

Hlavní oblasti specializace

Právo duševního vlastnictví, IT, mediální právo, ochrana osobnosti, závazkové právo, korporátní právo a soudní řízení

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

  • čeština
  • angličtina

Profesní zkoušky:

  • Advokátní zkouška

Předchozí působení:

Michal je advokátem v advokátní kanceláři Bříza & Trubač. Před zahájením své spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač Michal působil jako vedoucí právního oddělení Českého rozhlasu a následně vedl téměř 5 let právní oddělení společnosti Seznam.cz, a.s. a přímo odpovídal za zajištění právní podpory skupiny Seznam.cz a jejích strategických aktivit.

Ve své právní praxi se Michal zaměřuje zejména na právo duševního vlastnictví v oblasti informačních technologií a licencování autorských děl. Jako člen komise Public Affairs v rámci Sdružení pro internetový rozvoj se Michal zabýval otázkami regulace online platforem, včetně problematiky GDPR, ePrivacy a regulace reklamy. Osobně se v rámci právního poradenství podílel na řadě významných digitálních služeb českého internetového trhu.

Významnou součást jeho právní praxe tvořilo vedení sporové agendy společnosti Seznam.cz, do níž náležely zejména spory z titulu ochrany osobnosti, resp. ochrany dobré pověsti právnické osoby ve vztahu ke zpravodajskému a publicistickému obsahu zpřístupňovanému online.

V oblasti televizního a rozhlasového vysílání se podílel na vzniku televize Seznam.cz TV a akvizicích rádií EXPRES FM a Classic Praha, včetně zajištění komplexního transakčního a regulatorního poradenství a poskytování následné právní podpory při provozních činnostech mediálních služeb skupiny Seznam.cz. Díky svému působení v Českém rozhlasu a společnosti Seznam.cz Michal zná specifika fungování korporátních pravidel a souvisejících procesů a je tak svým klientům schopen poskytnout komplexní a efektivní právní poradenství šité na míru.