Náš tým

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.

E-mail: petr.briza@brizatrubac.cz


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. (summa cum laude), 2003, JUDr., 2004, Ph.D., 2012),
 • New York University School of Law (LL.M., 2008)
 • Diploma in English and European Union Law (University of Cambridge, Institute of Continuing Education, 2007)

Další studijní pobyty

 • Akademie evropského práva, EUI, Florencie (červenec 2006),
 • Georgetown University Law Center, Washington, D.C. (červenec-srpen 2007)

Ocenění, stipendia

 • Autorská cena za nejlepší právnickou publikaci v ČR za r. 2011 (za knihu Vnitrostátní aplikace práva EU, se spoluautory M. Bobkem a J. Komárkem);
 • Cena Randovy nadace pro nejlepší diplomovou práci v oblasti práva obchodního a souvisejících oblastí (2003)
 • Inovativní právník 2016
 • Fulbright Scholarship, Hauser Global Scholarship, Starr Foundation Global Law School Scholarship
 • Ocenění v rámci různých seznamů doporučovaných právníků (např. Who's Who Legal apod.)

Hlavní oblasti specializace

Soudní a rozhodčí řízení vnitrostátní i mezinárodní, mezinárodní obchod a ochrana investic, právo EU, smluvní agenda, mediace, ochrana osobních údajů, spotřebitelské právo, veřejný sektor.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina

Profesní zkoušky

 • advokátní zkouška (prospěl výtečně)
 • zkouška zapsaného mediátora (podle zákona o mediaci)

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech

 • člen katedry obchodního práva PF UK
 • rozhodce uvedený na seznamu rozhodců Evropské komise pro dvoustranné spory v rámci obchodních dohod EU se třetími zeměmi
 • rozhodce a člen předsednictva Rozhodčího soudu při HK a AK ČR
 • rozhodce Národního rozhodčího soudu pro sport
 • rozhodce při London Court of International Arbitration (LCIA)
 • rozhodce rozhodující spory při VIAC
 • člen Komise Legislativní rady vlády pro evropské právo
 • člen Komise ICC pro mezinárodní arbitráž
 • člen Sekce České advokátní komory pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy
 • člen Sekce České advokátní komory pro rozhodčí řízení
 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (spoluzakladatel)

Předchozí působení

Havel, Holásek & Partners
Ministerstvo spravedlnosti

Petr je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje poměrně širokému spektru právních služeb, především z oblasti soudního a rozhodčího řízení a obchodních věcí obecně. Vyhledáván je zejména jako odborník na problematiku práva EU, mezinárodního práva soukromého, smluvního práva a práva mezinárodního obchodu (včetně arbitráží a ochrany investic), v nichž často také zpracovává odborné posudky. Především v těchto oblastech přednáší a publikuje, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Petr je také aktivní v akademické oblasti, je odborným asistentem na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, kde učí především mezinárodní právo soukromé a související obory. Působí též jako rozhodce, člen pracovní skupiny LRV či člen zkušební komise České advokátní komory pro advokátní zkoušky (obor obchodní právo). V minulosti působil také jako zapsaný mediátor či člen Kárné komise ČAK. Před založením Bříza & Trubač působil téměř 4 roky v největší české advokátní kanceláři a předtím necelých 5 let na Ministerstvu spravedlnosti (mimo jiné jako poradce ministra pro evropské a mezinárodní právo v době českého předsednictví v Radě EU).

Reference

Petr má zkušenosti se zastupováním v mnohamilionových či miliardových sporech, ať již v oblasti mezinárodní investiční nebo obchodní arbitráže, mediace, či vnitrostátního soudního a rozhodčího řízení. Podílel se na zastupování či přímo zastupoval klienty např. v rámci ICC, LCIA a DIS arbitráží, ICSID arbitráží, u Soudního dvora EU či Tribunálu nebo ve vztahu k Evropské komisi; sjednával settlement v multijurisdikčním sporu s vládou Velké Británie. V oblastech své specializace radil EU institucím, bankám, finančním skupinám, automobilkám, strojírenským podnikům, stavebním společnostem, státním orgánům a dalším subjektům napříč hospodářskými sektory. Jako rozhodce má zkušenosti s rozhodováním mnoha desítek sporů u arbitrážních institucí v ČR i zahraničí.

Vybraná publikační činnost

 • Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2. vyd., 2022 [spoluautoři Michal Bobek a Pavlína Hubková]
 • Převody obchodních podílů a akcií. Praha: Wolters Kluwer, 2022 [člen autorského kolektivu]
 • Czech perspective on validity of international arbitration clauses contained in an exchange of emails under the New York Convention, (2020) 4 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA 143 (dostupné zde)
 • The CISG and the Law Applicable to International Factoring, Assignment, Set-off and Late Payment Interests, (2020) 1 The European Legal Forum 13;
 • Rome I and Rome II Regulations in Practice. London: Intersentia, 2020 [člen autorského kolektivu];
 • Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019 [člen autorského kolektivu]
 • Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019 [člen autorského kolektivu]
 • Czeska kodyfikacja prawa prywatnego międzynarodowego z 2012 roku, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2/2019, s. 467-496 (spoluautor M. Zavadilová)
 • Akcionářské dohody. Praha: Wolters Kluwer, 2017 [člen autorského kolektivu]
 • Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2017 [člen autorského kolektivu]
 • International Arbitration - 2nd Edition (Czech Republic chapter). London: GLI, 2016 [spoluautor T. Hokr]
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014 [spoluautoři Břicháček, Fišerová, Horák, Ptáček a Svoboda]
 • Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014 [člen autorského kolektivu]
 • Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. Praha: C.H. Beck, 2012;
 • Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2011 [spoluautoři M. Bobek a J. Komárek]
 • Choice of Court Agreements: Could the Hague Choice of Court Agreements Convention and the Reform of the Brussels I Regulation Be the Way Out of the Gasser-Owusu Disillusion?, (2009) 5 Journal of Private International Law 537
 • The Czech Constitutional Court on the Lisbon Treaty, 5 (2009) European Constitutional Law Review 143
 • ECJ case Lucchini SpA – is there anything left of res judicata principle?, 27 Civil Justice Quarterly 40 (2008)

Úplný seznam publikací zde.

Poslední aktuality

Bříza & Trubač poprvé v prestižní právní ročence Chambers Europe

Analytici britské společnosti Chambers and Partners, která patří k nejlepším právním ratingům na světě, zařadili letos poprvé advokátní kancelář Bříza & Trubač do svého hodnocení v ročence Chambers Europe, a to v oblasti daňového práva.

Petr Bříza nově rozhodcem pro dopingové kauzy

Jeden ze zakládajících partnerů kanceláře byl zapsán na seznam rozhodců Národního rozhodčího soudu pro sport při Národní sportovní agentuře (NSA).

Advokátní kancelář Bříza & Trubač sídlí v pražském Palladiu na adrese Na Poříčí 1079/3a

Od druhé poloviny února má advokátní kancelář novou adresu, kterou je budova nákupního centra Palladium na Náměstí Republiky. Důvod ke stěhování byl jednoduchý – expanze kanceláře a rostoucí počet právníků, jimž velikost původních prostor přestala dostačovat.