Specializace

Právo EU a mezinárodní právo

Právo EU

Právo Evropské unie má v dnešní době silný vliv na každého, kdo vstupuje do právních vztahů na území Unie, a tento vliv neustále posiluje. Právo EU tak dnes prostupuje prakticky všechny oblasti našich životů a podnikání. Naše kancelář má v této oblasti dlouhodobě prominentní postavení na českém advokátním trhu. Naše unikátní znalosti a zkušenosti s právem Evropské unie opakovaně využíváme ve prospěch našich klientů.

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti:

 • právo jednotného vnitřního trhu (volný pohyb služeb, zboží, kapitálu, svoboda usazování);
 • plnění povinností státních institucí vyplývajících z práva EU;
 • evropské mezinárodní právo soukromé;
 • přeshraniční obchod v EU;
 • ochrana spotřebitele;
 • uznávání a výkon rozhodnutí v rámci Evropské unie;
 • zastupování před Soudním dvorem EU a Tribunálem.

Naše právní praxe zahrnuje:

 • vypracování odborných posudků;
 • konzultace a právní poradenství;
 • komunikace s úřady České republiky, jiných členských států i orgány Evropské unie;
 • zastoupení v řízení před soudy, správními orgány či v arbitráži, a to včetně řízení u Soudního dvora EU či Tribunálu;
 • rozbory dopadu přejímání práva EU do práva vnitrostátního či zpracování rešerší chystané evropské legislativy.

Mezinárodní právo

V rámci tohoto zaměření jsme připraveni Vám poskytnout následující služby:

 • právní poradenství zejména v oblasti imunit, pracovního práva a daňových režimů velvyslanectvím v České republice;
 • příprava smluvní dokumentace s mezinárodním prvkem;
 • uznávání a výkon cizích rozhodnutí v České republice;
 • zpracování právních stanovisek a konzultace. 

Petr Bříza

Expert na oblast práva EU a mezinárodního práva

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Petr Bříza a Tomáš Hokr se zúčastnili 30. výročního zasedání SCG Legal konaného ve Washingtonu DC

Konference SCG Legal 2019 se konala 5.9. – 6.9 2019 ve slavném komplexu Watergate ve Washingtonu D.C.

Petr Bříza a Marta Zavadilová představili zákon o mezinárodním právu soukromém polské odborné veřejnosti

V aktuálním čísle renomovaného polského právnického časopisu Kwartalnik Prawa Prywatnego byl publikován článek Petra Břízy a Marty Zavadilové.

Petr Bříza vedl seminář na téma nařízení Řím I a nařízení Řím II

Dne 3. června pořádala Justiční akademie seminář pro soudce a justiční čekatele, který vedl partner naší advokátní kanceláře, Petr Bříza.

Naše specializace