Náš tým

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. (summa cum laude), 2003, JUDr., 2004, Ph.D., 2012),
New York University School of Law (LL.M., 2008)
Diploma in English and European Union Law (University of Cambridge, Institute of Continuing Education, 2007)

Další studijní pobyty

Akademie evropského práva, EUI, Florencie (červenec 2006),

Georgetown University Law Center, Washington, D.C. (červenec-srpen 2007)

Ocenění, stipendia

Autorská cena za nejlepší právnickou publikaci v ČR za r. 2011 (za knihu Vnitrostátní aplikace práva EU, se spoluautory M. Bobkem a J. Komárkem);

Cena Randovy nadace pro nejlepší diplomovou práci v oblasti práva obchodního a souvisejících oblastí (2003)

Inovativní právník 2016
Fulbright Scholarship, Hauser Global Scholarship, Starr Foundation Global Law School Scholarship
Ocenění v rámci seznamů doporučovaných právníků (např. Who's Who Legal 2017)

Hlavní oblasti specializace

Soudní a rozhodčí řízení vnitrostátní i mezinárodní, mezinárodní obchod a ochrana investic, právo EU, smluvní agenda, mediace, ochrana osobních údajů, spotřebitelské právo, veřejný sektor

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

čeština, angličtina

Profesní zkoušky

advokátní zkouška (prospěl výtečně), zkouška zapsaného mediátora (podle zákona o mediaci)

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech

Člen katedry obchodního práva PF UK; rozhodce při London Court of International Arbitration (LCIA), rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR; rozhodce při Českomoravské komoditní burze Kladno; člen Komise Legislativní rady vlády pro Evropské právo; člen Sekce České advokátní komory pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy; člen Sekce České advokátní komory pro alternativní řešení sporů; Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (spoluzakladatel).

Předchozí působení

Havel, Holásek & Partners
Ministerstvo spravedlnosti

Petr je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje poměrně širokému spektru právních služeb, především z oblasti soudního a rozhodčího řízení a obchodních věcí obecně. Vyhledáván je zejména jako odborník na problematiku práva EU, mezinárodního práva soukromého, smluvního práva a práva mezinárodního obchodu (včetně arbitráží a ochrany investic), v nichž často zpracovává odborné posudky. Především v těchto oblastech přednáší a publikuje, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Působí též jako rozhodce, zapsaný mediátor, zkušební komisař u mediačních zkoušek, člen zkušební komise České advokátní komory pro advokátní zkoušky (obor obchodní právo) a člen Kárné komise ČAK. Před založením Bříza & Trubač působil téměř 4 roky v největší české advokátní kanceláři a předtím necelých 5 let na Ministerstvu spravedlnosti (mimo jiné jako poradce ministra pro evropské a mezinárodní právo v době českého předsednictví v Radě EU). Petr je také aktivní v akademické oblasti, je odborným asistentem na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, kde učí především mezinárodní právo soukromé a související obory.

Reference

Petr má zkušenosti se zastupováním v mnohamilionových či miliardových sporech, ať již v oblasti mezinárodní investiční nebo obchodní arbitráže, mediace, či vnitrostátního soudního a rozhodčího řízení. Podílel se na zastupování či přímo zastupoval klienty např. v rámci ICC, LCIA a DIS arbitráží, ICSID arbitráží, u Soudního dvora EU či Tribunálu nebo ve vztahu k Evropské komisi; sjednával settlement v multijurisdikčním sporu s vládou Velké Británie. V oblastech své specializace radil EU institucím, bankám, finančním skupinám, automobilkám, strojírenským podnikům, stavebním společnostem, státním orgánům a dalším subjektům napříč hospodářskými sektory. Jako rozhodce má zkušenosti s rozhodováním mnoha desítek sporů u arbitrážních institucí v ČR i zahraničí.

Publikační činnost

(výběr z několika desítek publikací, celý seznam je k dispozici v šanonu)

 • Rome I and Rome II Regulations in Practice. London: Intersentia, 2018 [člen autorského kolektivu];
 • Akcionářské dohody. Praha: Wolters Kluwer, 2017 [člen autorského kolektivu];
 • Občanský zákoník. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2017 [člen autorského kolektivu];
 • International Arbitration - 2nd Edition (Czech Republic chapter). London: GLI, 2016 [spoluautor T. Hokr];
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014 [spoluautoři Břicháček, Fišerová, Horák, Ptáček a Svoboda];
 • Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014 [člen autorského kolektivu];
 • Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. Praha: C.H. Beck, 2012;
 • Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2011 [spoluautoři M. Bobek a J. Komárek];
 • Choice of Court Agreements: Could the Hague Choice of Court Agreements Convention and the Reform of the Brussels I Regulation Be the Way Out of the Gasser-Owusu Disillusion?, (2009) 5 Journal of Private International Law 537;
 • The Czech Constitutional Court on the Lisbon Treaty, 5 (2009) European Constitutional Law Review 143
 • ECJ case Lucchini SpA – is there anything left of res judicata principle?, 27 Civil Justice Quarterly 40 (2008)

Kontakt

Email
petr.briza[at]brizatrubac.cz