Náš tým

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

E-mail:  ondrej.trubac@brizatrubac.cz


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 2002, JUDr., 2005, Ph.D., 2009)
 • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (LL.M., 2003)

Hlavní oblasti specializace

Soudní a správní řízení, daňové právo procesní, správní právo, trestní právo daňové, trestní odpovědnost právnických osob, daňové řízení a následné zastupování v rámci správního soudnictví.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina

 • němčina

Profesní zkoušky

 • advokátní zkouška

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech

 • Česká advokátní komora, člen představenstva, člen Sekce pro právo veřejné 
 • IFA International Fiscal Association, Česká republika
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda

Předchozí působení

Havel, Holásek & Partners
Gleiss Lutz, v.o.s., Praha, Česká republika
Vorlíčková & Leitner s.r.o., Praha, Česká republika

Ondřej je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje širokému spektru právních služeb, především pak komplexní problematice daňového řízení a zastupování klientů před správci daně, včetně jejich následného zastupování v rámci správního soudnictví. Dále se ve své praxi zabývá obecně správním právem a novým, rozvíjejícím se podoborem trestního práva, a to trestním právem daňovým a s ním související problematikou účinné lítosti, a to i v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob. Ve své praxi poskytuje také poradenství obchodním společnostem v oblasti compliance. Pravidelně také přednáší a přispívá do odborných publikací a dalších periodik. Před založením Bříza & Trubač působil téměř 4 roky v největší české advokátní kanceláři a předtím v předních poradenských společnostech.

Reference

Ondřej má zkušenosti se zastupováním klientů v daňovém řízení, a to zejména v rámci daňových kontrol (je spoluautorem úspěšné publikace Obrana před daňovou kontrolou) a následnými žalobami v rámci správního soudnictví proti rozhodnutím správců daně, kdy se často jednalo o spory ve výši několika desítek milionů korun. V rámci správního soudnictví se zabýval také správními žalobami v oblasti celního práva. V souvislosti s účinností zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v České republice se v rámci své praxe zabýval implementací příslušných ustanovení do vnitřních předpisů obchodních společností.

Publikační a přednášková činnost

 • Krupičková, L., Trubač, O., Zákon o finanční správě České republiky, Praha: Wolters Kluwer 2014 - spoluautor
 • Zatloukal, T., Daňová kontrola v širších souvislostech, Praha: C.H.Beck 2008 – spolupráce na publikaci
 • Vorlíčková, L. (ed.), Trestní právo daňové. Sborník příspěvků z II. mezinárodní konference konané 18. února 2008 v Praze, Praha: C.H.Beck 2008 – spolupráce na publikaci
 • Zatloukal, T. (ed.), Trestní právo daňové. Sborník příspěvku z I. mezinárodní konference konané 27. října 2006. Praha: C.H.Beck 2007 – spolupráce na publikaci
 • Dráb, O., Trubač, O., Zatloukal, T., Obrana před daňovou kontrolou, Praha: Aspi, a.s. 2006 - spoluautor
 • Správa daní – povinný předmět na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, letní semestr 2013 - vyučující
 • Finanční právo – spolupráce s Katedrou finančního práva a finanční vědy PF UK
 • Otázky meze přípustnosti daňových optimalizací a specifika účinné lítosti v trestním právu daňovém – přednáška na Karlovarských právnických dnech 2013
 • Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část. Komentář. 1. Vydání, Praha: C.H.Beck, 2014 - spoluautor
 • Podléhají zdanění skutečně všechny příjmy? Seminář Nejvyššího správního soudu a Justiční akademie, Kroměříž, květen 2009 – přednášející
 • II. Mezinárodní konference trestního práva daňového, únor 2008 – přednášející
 • Odměňování exekutivy akciových společností, Praha, Wolters Kluwer, 2017 - spoluautor
 • Konference Trestní právo daňové 2018 - spolupořadatel/přednášející
 • Konference Trestní právo daňové 2019 - spolupořadatel/přednášející
 • Konference Trestní právo daňové 2020 - spolupořadatel/přednášející

Poslední aktuality

Konference Trestní právo daňové už příští týden

Už ve čtvrtek 10. listopadu se bude v Praze konat prestižní a výborně obsazená konference Trestní právo daňové, na níž vystoupí přední experti a kterou spolupořádá advokátní kancelář Bříza & Trubač.

Partneři kanceláře přednášeli o daňové kriminalitě

V životě podnikatelů nezřídka nastanou situace, kdy jim daňové otázky takříkajíc přerostou přes hlavu. Ve své přednášce 14. října 2022 v rámci kurzu Juridikum na téma „Typické situace, kdy podnikatele „zasáhne“ trestní právo daňové a jak jim čelit“ se Ondřej Trubač a Patrik Koželuha snažili tyto situace účastníkům přednášky co nejvíce přiblížit.

Bříza & Trubač spolupořádala online seminář Tax Compliance 2022

Advokátní kancelář Bříza & Trubač, společně s portálem EPRAVO.CZ a poradenskou kanceláří LeitnerLeitner uspořádali online seminář Tax Compliance 2022, na kterém přednášeli naši partneři Ondřej Trubač a Patrik Koželuha