Transakce

V oblasti akvizic a přeměn obchodních společností poskytujeme transakční právní poradenství především v souvislosti s přípravou smluv o převodu podílů, realizací přeměn obchodních společností a s přípravou akcionářských smluv. Náš tým M&A má velké zkušenosti také se smluvní dokumentací týkající se úvěrového financování či smlouvami o prodeji závodu. Kvalitní právní poradenství v oblasti M&A je pro nás nepředstavitelné bez podpory spolupracujících finančních poradců, a to zejména v oblasti daní a účetnictví. S ohledem na přední postavení naší advokátní kanceláře v oblasti daňového práva tak spolupracujeme s daňovými poradci i při poskytování poradenství v oblasti transakcí.

Naše právní praxe zahrnuje:

  • právní due diligence obchodních společností;
  • plánování transakce při projektech akvizice a přeměn obchodních společností;
  • právní podpora při obchodních jednáních v souvislosti se sjednáváním podmínek transakce (termsheet);
  • příprava a revize transakční dokumentace v oblasti akvizic („obecné“ a „realizační“ smlouvy o převodu podílu, akcionářské smlouvy);
  • zastupování ve sporech z transakčních smluv.

Patrik Koželuha

Expert na oblast transakcí

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Právní poradenství pro BizzTreat při spojení se skupinou SUDOP

Advokátní kancelář Bříza & Trubač poskytovala právní poradenství BizzTreat, české technologické společnosti zaměřené na datovou analytiku, při jejím akvírování ze strany projektové a inženýrské skupiny SUDOP.

Bříza & Trubač se podílí na přípravě vzorové investiční dokumentace pro startupy

Naše kancelář se zapojila do projektu, jehož cílem je vytvořit jednotnou investiční dokumentaci pro startupy, fondy a jiné začínající společnosti

Naše specializace

Mezináodní a obchod a arbitráž

Daňové právo

Transakce

Právo EU
a mezinárodní právo 

Spory

Energetika

Nemovitosti

Compliance

Trestní právo

Rodinné a dědické právo

Ochrana dat 

Restrukturalizace
& Insolvence

Sportovní právo

Pracovní a cizinecké právo

E-commerce
a marketing