Právo EU a mezinárodní právo

Právo EU

Právo Evropské unie má v dnešní době silný vliv na každého, kdo vstupuje do právních vztahů na území Unie, a tento vliv neustále posiluje. Právo EU tak dnes prostupuje prakticky všechny oblasti našich životů a podnikání. Naše kancelář má v této oblasti dlouhodobě prominentní postavení na českém advokátním trhu. Naše unikátní znalosti a zkušenosti s právem Evropské unie opakovaně využíváme ve prospěch našich klientů.

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti:

 • právo jednotného vnitřního trhu (volný pohyb služeb, zboží, kapitálu, svoboda usazování);
 • plnění povinností státních institucí vyplývajících z práva EU;
 • evropské mezinárodní právo soukromé;
 • přeshraniční obchod v EU;
 • ochrana spotřebitele;
 • uznávání a výkon rozhodnutí v rámci Evropské unie;
 • zastupování před Soudním dvorem EU a Tribunálem.

Naše právní praxe zahrnuje:

 • vypracování odborných posudků;
 • konzultace a právní poradenství;
 • komunikace s úřady České republiky, jiných členských států i orgány Evropské unie;
 • zastoupení v řízení před soudy, správními orgány či v arbitráži, a to včetně řízení u Soudního dvora EU či Tribunálu;
 • rozbory dopadu přejímání práva EU do práva vnitrostátního či zpracování rešerší chystané evropské legislativy.

Mezinárodní právo

V rámci tohoto zaměření jsme připraveni Vám poskytnout následující služby:

 • právní poradenství zejména v oblasti imunit, pracovního práva a daňových režimů velvyslanectvím v České republice;
 • příprava smluvní dokumentace s mezinárodním prvkem;
 • uznávání a výkon cizích rozhodnutí v České republice;
 • zpracování právních stanovisek a konzultace. 

Petr Bříza

Expert na oblast práva EU a mezinárodního práva

Tomáš Hokr

Expert na oblast práva EU a mezinárodního práva

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Vyšlo druhé vydání úspěšné publikace o právu EU s Petrem Břízou jako spoluautorem

Druhé vydání knihy Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie, jejímž spoluautorem je i zakládající partner naší advokátní kanceláře Petr Bříza, vyšlo v první polovině prosince. Kniha je vzhledem ke svému zaměření užitečným nástrojem pro všechny praktikující právníky v Česku, neboť právo EU na nás dnes číhá prakticky na každém kroku.

Přednášky Petra Břízy a Marty Zavadilové pro soudce, státní zástupce a kolegy advokáty

Ještě nyní v adventním období se uskuteční několik seminářů jednoho ze zakládajících partnerů kanceláře Petra Břízy a advokátky Marty Zavadilové, které se budou týkat sporové agendy, práva EU a mezinárodního práva soukromého.

Patrik a Kristián přednášeli o velké novele zákona o obchodních korporacích

Právníci naší kanceláře vedli webinář o velké novele zákona o obchodních korporacích.

Naše specializace

Mezinárodní obchod
a arbitráž

Daňové právo

Transakce

Právo EU
a mezinárodní právo

Spory

Energetika

Nemovitosti

Compliance

Trestní právo

Rodinné a dědické právo

Ochrana dat

Restrukturalizace
& Insolvence

Sportovní právo

Pracovní a cizinecké právo

E-commerce
a marketing