Specializace

Trestní právo

V rámci trestního práva se zabýváme dvěma oblastmi: trestím právem daňovým a trestní odpovědností právnických osob.

Trestní právo daňové

V případě zjištění nesrovnalostí v rámci daňového přiznání Vám nejenže hrozí doměrek (včetně příslušné sankce) z finančního úřadu, ale i trestní postih. Klient tak často řeší daňové i trestní řízení zároveň. Přidanou hodnotou naší kanceláře je, že Vás umíme zastoupit v obou řízeních, přičemž klient profituje z jednotného a konzistentního právního  zastoupení.

V této oblasti poskytujeme zejména následující služby:

 • obhajoba fyzických a právnických osob;
 • právní pomoc při úkonu trestního řízení;
 • zastupování poškozených v trestním řízení;
 • právní konzultace a analýzy.

Trestní odpovědnost právnických osob

Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob může být za určitých podmínek jednání zaměstnanců přičteno samotné právnické osobě. Peněžitý trest pro tuto právnickou osobu pak může činit i více než jednu miliardu korun. V této souvislosti nabývá stále více na významu prevence - je nutné zaměřit se na nastavení takových interních mechanismů ve společnosti, které budou působit jednak preventivně, ale zároveň budou schopny odhalit případné protiprávní jednání ze strany zaměstnanců, resp. orgánů společnosti.

Advokátní kancelář Bříza & Trubač poskytuje svým klientům v oblasti compliance právní služby zaměřené zejména na:

 • obecné preventivní compliance poradenství;
 • školení managementu;
 • právní audit fungování společnosti;
 • tvorba etických kodexů;
 • poradenství v oblasti trestního práva daňového;
 • zastupování před jednotlivými státními orgány;
 • trestní odpovědnost právnických osob.

Poslední články z oblasti

Ondřej Trubač a Kristián Léko v Lidových novinách

V dnech 25.-26.11.2019 se konala tradiční konference zaměřená na správu daní "DAŇOVÝ ŘÁD 2019", které se zúčastnili Ondřej Trubač a Kristián Léko.

Bříza & Trubač pořádala již 2. konferenci Trestní právo daňové

Dne 7. listopadu 2019 byla pořádána velmi úspěšná konference Trestní právo daňové ve spolupráci s EPRAVO.CZ a za podpory Komory daňových poradců

Ondřej Trubač

Expert na oblast trestního práva

Mám zájem o konzultaci

Naše specializace