Energetika

Naše komplexní právní poradenství poskytujeme prakticky ve všech fázích „životního“ cyklu energetické společnosti, tedy od jejího založení či akvizice, přes zajištění příslušných licencí, přípravu veškeré smluvní dokumentace související s výrobou a distribucí energie, až po řešení případných sporů. Řada energetických projektů (zejména akvizic) se neobejde bez zajištění financování, proto našim klientům poskytujeme též právní poradenství v souvislosti s vyjednáváním, přípravou a revizí smluv týkajících se zajištění financování.

Naše právní praxe zahrnuje:

  • přípravu, revizi a posuzování smluv o dodávkách energie (jak na úrovni primární, tak i sekundární sítě) a smluv o nájmu energetického zařízení;
  • příprava právních posudků v oblasti energetického práva;
  • akvizice a přeměny obchodních společností podnikajících v energetice;
  • příprava podkladů pro obstarání licencí a zastupování ve správních řízeních před Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí;
  • zastupování ve sporech v oblasti energetiky vedených před Energetickým regulačním úřadem, jakož i v soudních sporech a rozhodčích řízeních.

Petr Bříza

Expert na oblast energetiky

Patrik Koželuha

Expert na oblast energetiky

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Naše specializace

Mezinárodní obchod
a arbitráž 

Daňové právo

Transakce

Právo EU
a mezinárodní právo 

Spory

Energetika

Nemovitosti

Compliance
 

Trestní právo

Ochrana dat

Sportovní právo

E-commerce a marketing
 

Rodinné a dědické právo

Restrukturalizace
& Insolvence

Pracovní a cizinecké právo