Pracovní a cizinecké právo

Pracovní právo

Pracovní právo je odvětvím, které zasahuje do života všech zaměstnavatelů bez ohledu na počet zaměstnanců. A protože jsou s jeho nedodržováním spojené přísné sankce, nevyplatí se oblast pracovního práva podceňovat. Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti s poradenstvím od náboru až po rozvázání pracovního poměru. Naše poradenství v oblasti pracovního práva se neomezuje pouze na vypracování vzorové pracovněprávní dokumentace (typicky pracovní smlouvy, výpovědi, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr apod.), ale klienti se na nás obrací též v rámci každodenních provozních záležitostí typu posouzení možností a prostředků kontroly zaměstnanců, posuzování pracovních úrazů, příprav kvalifikačních dohod a mnohých jiných. Přidanou hodnotou naší kanceláře je, že máme rozsáhlé zkušenosti i se zaváděním vnitřních směrnic na ochranu osobních údajů i etických kodexů. Zkušenosti máme též se zaváděním pracovních režimů sledujících aktuální trendy na trhu práce: pružná pracovní doba, home office, teleworking, zavedení bonusového systému a systému benefitů a další.  

Naše poradenství v oblasti pracovního práva zahrnuje zejména následující:

 • poradenství v rámci náboru zaměstnanců, dále v souvislosti s uzavřením pracovního poměru, jeho změnami a skončením pracovních poměrů (vč. hromadného propouštění);
 • příprava pracovních a manažerských smluv nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • zastupování v pracovněprávních sporech nebo při kontrolách inspekce práce;
 • příprava vnitřních předpisů jako např. pracovních řádů a mzdových předpisů;
 • poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání;
 • účast při vnitřních investigacích možného protiprávního jednání zaměstnanců;
 • poradenství týkající se odborových organizací včetně jednání s nimi.

Cizinecké právo

Jako jedna z mála kanceláří na trhu máme zkušenosti s poradenstvím jak pro zaměstnavatele poptávající pracovníky z třetích zemí i EU, tak i pro cizince, kteří hledají právní pomoc v souvislosti se svým pobytovým statusem na území České republiky nebo s oprávněním k výkonu práce. Našim klientům pomáháme nejen s přípravou a podáním žádostí (tedy v souvislosti s výběrem vhodnéhoimigračního režimu a přípravou podkladů, tak, aby byla žádost úspěšná), ale klienty též zastupujeme v případě správních řízení iniciovaných orgány státní správy (typicky řízení o zrušení povolení k pobytu apod.).   

V případě Vaší potřeby se tak na nás neváhejte obrátit zejména v těchto záležitostech:

 • všeobecné poradenství ohledně práv a povinností dle zákona o zaměstnávání cizinců a zákona o zaměstnanosti;
 • příprava podkladů a zastupování v řízeních o žádostech o pobytová oprávnění nebo povolení k zaměstnání (včetně žádostí o prodloužení);
 • právní pomoc a zastupování zaměstnavatele při jednání s orgány státní správy v souvislosti se zaměstnáváním cizinců (hlášení volných pracovních míst, projednání vyslání s Úřadem práce, zastupování při kontrolách plnění povinností ze strany orgánů státní správy);
 • vysílání zaměstnanců do ČR či v rámci EU a vnitropodnikově převedení zaměstnanci;
 • zastupování v řízení s orgány Ministerstva vnitra ČR a cizineckou policií;
 • posouzení daňových povinností a povinností dle práva sociálního zabezpečení cizince.

V oblasti pracovního a cizineckého práva také pravidelně školíme. Buď se tak můžeme potkat na některém z našich školení, nebo můžeme připravit školení na míru přímo pro Vaši společnost. 

Patrik Koželuha

Expert na oblast pracovního a cizineckého práva

Marta Zavadilová

Expert na oblast pracovního a cizineckého práva

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Víte, jaké změny přináší tzv. work-life balance směrnice, která si klade za cíl usnadnit zaměstnancům skloubení pracovního a soukromého života?

O tom, jaké novinky směrnice přináší a co bude pro zaměstnavatele v praxi znamenat, se můžete dočíst v článku v časopisu Statutární zástupce firmy.

Legal breakfast na téma "koroNOVINKY" online z Opera

Na množící se dotazy klientů týkající se právních souvislostí pandemie COVID-19 jsme ve spolupráci s Operem reagovali online.

Patrik Koželuha přednášel o zaměstnávání zahraničních výzkumných pracovníků

V pondělí 24. 2. 2020 Patrik Koželuha již podruhé přednášel na půdě Akademie věd ČR o zaměstnávání zahraničních výzkumných pracovníků.

Naše specializace

Mezinárodní obchod
a arbitráž

Daňové právo
 

Transakce
 

Právo EU
a mezinárodní právo

Spory
 

Energetika

Nemovitosti

Compliance

Trestní právo
 

Ochrana dat

Sportovní právo
 

E-commerce
a marketing
 

Rodinné a dědické právo

Restrukturalizace
& Insolvence

Pracovní a cizinecké právo