Compliance

Nejen v oblasti obchodního práva dochází k postupnému zpřísňování právních norem, jejichž dodržování je následně ze strany státních orgánů důsledně vyžadováno. Porušení dotčených norem je postihováno mnohdy až drakonickými sankcemi. Naše advokátní kancelář Vám může pomoci zejména v těcho sektorech:

Hospodářská soutěž

V posledních letech uložila Evropská komise i jiní regulátoři, včetně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), pokuty v řádech miliard EUR za porušení soutěžního práva. Bříza & Trubač poskytuje trénink i právní poradenství pro vylepšení dodržování těchto zákonů ve Vaší firmě. Trénink a poradenství zahrnuje:

  • řízení komunikace mezi Vaší firmou a konkurenty;
  • tvorba obchodních dokumentů;
  • zvládání kontrol.

Fúze a akvizice, které splňují určité finanční limity, musejí být oznámeny buď českým orgánům nebo orgánům jiného členského státu EU, případně Evropské komisi. Bříza & Trubač pro Vás může zajistit postupy před oznámením i oznámení tak, aby Vaše fúze dostala příslušná povolení co nejrychleji. 

Bankovnictví a finančnictví

Služby naší advokátní kanceláře zahrnují poradenství v těchto oblastech:

  • bankovnictví;
  • investiční fondy a společnosti a penzijní fondy;
  • pojišťovnictví;
  • platební služby;
  • právo veřejných trhů;
  • právo cenných papírů;
  • zastupování v řízeních před Ministerstvem financí a Českou národní bankou.

Markéta Kořínková

Expert na oblast compliance

Patrik Koželuha

Expert na oblast compliance

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Naše specializace

Mezinárodní obchod
a arbitráž

Daňové právo

Transakce

Právo EU
a mezinárodní právo 

Spory

Energetika

Nemovitosti

Compliance

Trestní právo

Rodinné a dědické právo

Ochrana dat

Restrukturalizace & Insolvence

Sportovní právo

Pracovní a cizinecké právo

E-commerce a marketing