Rodinné a dědické právo

Pomůžeme vám vyřešit manželské i rodičovské nesnáze, majetkové vztahy s vašimi nejbližšími, rodinné podnikání i pořízení pro případ smrti. Budeme pro vás hledat dlouhodobě fungující dohody, zastoupíme vás v soudních sporech a před správními úřady. 

Naší specializací jsou případy s mezinárodním prvkem. Spolupracujeme s kolegy v zahraničí, snažíme se hledat řešení funkční napříč státy a kontinenty. Propojujeme naše specializace v oblasti rodinného a cizineckého práva. Samozřejmostí je komunikace s klienty v několika světových jazycích.

Naše právní praxe zahrnuje:

 • předmanželské smlouvy;
 • péči o děti;
 • výživné;
 • rozvody;
 • vypořádání společného jmění manželů;
 • závěti a dědické smlouvy;
 • spory o dědictví;
 • uznání manželství uzavřených v cizině;
 • uznání a výkon cizích rozhodnutí, včetně Evropských dědických osvědčení;
 • mezinárodní únosy dětí;
 • přeshraniční vymáhání výživného;
 • určování a popírání rodičovství;
 • osvojení;
 • právní posouzení pro řízení vedená u cizích soudů;
 • školení a přednášková činnost.

Marta Zavadilová

Expert na oblast rodinného a dědického práva

Markéta Kořínková

Expert na oblast rodinného a dědického práva

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Naše specializace

Mezinárodní obchod
a arbitráž

Daňové právo

Transakce
 

Právo EU
a mezinárodní právo

Spory

Energetika

Nemovitosti

Compliance

Trestní právo
 

Rodinné a dědické právo

Ochrana dat
 

Restrukturalizace & Insolvence

Sportovní právo
 

Pracovní a cizinecké právo

E-commerce
a marketing