Sportovní právo

Díky týmovému duchu naší kanceláře dokážeme spojit síly napříč našimi právními specializacemi a zacílit pomoc na specifické problémy sportu. Naši odborníci tak umí poskytovat poradenství v oblasti zakládání sportovních klubů, jejich organizace a compliance, sponzoringu nebo práva duševního vlastnictví. Hráčům umíme pomoci s jejich smlouvami, přestupy, daněmi nebo marketingovými spoluprácemi. Provozovatelům sportovišť a sportovních akcí dovedeme poradit s jejich návštěvními řády, odpovědností při pořádání sportovních akcí nebo zpracováním osobních údajů.

Díky našim bohatým litigačním zkušenostem dokážeme poskytovat profesionální právní služby v oblasti zastupování v soudních sporech, disciplinárních řízeních nebo při dopingových kontrolách, a to jak pro sportovní asociace či kluby, hráče nebo jiné sportovní profesionály, tak i neprofesionální sportovce, kteří na příklad utrpí při sportovní činnosti úraz.

Naše právní praxe zahrnuje:

  • příprava a kontrola smluv o výkonu sportovní činnosti, sponzorských nebo marketingových smluv;
  • zastupování ve sporech, disciplinárních a přestupkových řízeních a dopingových kontrolách;
  • zakládání spolků a poradenství týkající se spolkového práva;
  • příprava vnitřních předpisů sportovních klubů nebo sportovišť;
  • odpovědnost za škodu při úrazech vzniklých při sportovní činnosti;
  • ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví;
  • daňové poradenství pro sportovce.

Petr Bříza

Expert na oblast sportovního práva

Markéta Kořínková

Expert na oblast sportovního práva

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Naše specializace

Mezinárodní obchod
a arbitráž

Daňové právo

Transakce

Právo EU
a mezinárodní právo

Spory

Energetika

Nemovitosti

Compliance

Trestní právo

Rodinné a dědické právo

Ochrana dat

Restrukturalizace & Insolvence

Sportovní právo

Pracovní a cizinecké právo

E-commerce
a marketing