Sportovní právo

Díky našim zkušenostem a týmovému duchu dokážeme spojit síly napříč našimi právními specializacemi a zacílit pomoc i na specifické problémy sportu. Mezi naše klienty patří vrcholoví sportovci, sportovní spolky, organizace i kluby a další české i mezinárodní sportovní subjekty, ať už se věnují individuálnímu, kolektivnímu, profesionálnímu nebo amatérskému sportu.

Sportovcům umíme pomoci se smlouvami, přestupy, marketingovými záležitostmi, daněmi nebo dodržováním antidopingových a jiných sportovních předpisů. Sportovním spolkům, klubům a organizacím dokážeme poradit s jejich vnitřními předpisy, organizací, založením a správou obchodních společností, smlouvami nebo veřejnými zakázkami.

Provozovatelům sportovišť a organizátorům sportovních akcí radíme s jejich návštěvními řády, odpovědností při pořádání sportovních akcí nebo zpracováním osobních údajů. Sportovním agentům jsme nápomocni ve věcech smluvních vztahů se sportovci i jejich dalšími právními potřebami a s tím spojenými organizačními záležitostmi.

Dále dokážeme našim klientům pomoci se zorientovat v právních povinnostech, které na ně kladou české i mezinárodní sportovní organizace i český právní řád nebo právo Evropské unie. Stejně tak pomáháme s implementací a dodržováním principů řádné správy (good governance), která je čím dál tím důležitější podmínkou fungování sportu.

Sport přesahuje hranice České republiky. Proto vám dokážeme pomoct a poradit i v záležitostech s evropským nebo mezinárodním prvkem. Zastoupíme vás nejen v řízení před českými, evropskými i mezinárodními soudy, ale i před rozhodci, rozhodčími soudy a dalšími orgány. Právní služby spojené se sportem poskytujeme kromě češtiny i v angličtině, francouzštině nebo němčině.

Naše právní praxe zahrnuje:

 • Přípravu, kontrolu a revizi smluv o výkonu sportovní činnosti, pracovních, reprezentačních, marketingových nebo jiných smluv se sportovním prvkem;
 • zastupování v soudních i mimosoudních sporech nebo přestupkových řízeních;
 • zastupování ve věcech dopingu nebo jiných disciplinárních záležitostech;
 • zakládání spolků, přípravu stanov, statutů a dalších vnitřních předpisů, poradenství týkající se různorodých spolkových záležitostí;
 • zakládání a správu obchodních společností, přípravu vnitřních dokumentů, zajištění organizačních záležitostí;
 • poradenství pro sportovní kluby, organizace nebo organizátory sportovních akcí;
 • přípravu sportovních pravidel a kontrolu jejich souladu s právním řádem;
 • poradenství při dodržování pravidel ochrany osobních údajů a dalších povinností;
 • právní pomoc v oblasti odpovědnosti za škodu při úrazech vzniklých při sportovní činnosti;
 • zastupování v rámci ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví;
 • daňové poradenství.

Petr Bříza

Expert na oblast sportovního práva

Markéta Kořínková

Expert na oblast sportovního práva

Jan Exner

Expert na oblast sportovního práva

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Naše specializace

Mezinárodní obchod
a arbitráž

Daňové právo

Transakce

Právo EU
a mezinárodní právo

Spory

Energetika

Nemovitosti

Compliance

Trestní právo

Rodinné a dědické právo

Ochrana dat

Restrukturalizace & Insolvence

Sportovní právo

Pracovní a cizinecké právo

E-commerce
a marketing