Specializace

Netvrdíme, že umíme všechno, to není ani možné – a nemožné my neslibujeme. Poradíme Vám však odborně a odpovědně zejména v následujících oblastech:

Mezinárodní obchod a arbitráž

Spory
 

Trestní právo
 

Rodinné a dědické právo

Daňové právo
 

Energetika
 

Ochrana dat
 

Restrukturalizace
& Insolvence

Transakce
 

Nemovitosti
 

Sportovní právo
 

Pracovní a cizinecké právo

Právo EU a mezinárodní právo

Compliance
 

E-commerce a marketing