Restrukturalizace & Insolvence

Našim klientům poskytujeme komplexní poradenství v oblasti insolvenčního práva a korporátních restrukturalizací. Členové našeho týmu se podíleli na právním poradenství v největších českých insolvenčních kauzách posledních let a lze je bez nadsázky označit za přední odborníky pro tuto oblast. Unikátní know-how, které během této doby získali a které kombinuje znalosti práva korporátního, insolvenčního, daňového i trestního, lze využít mimo jiné při:

  • přípravě, strukturování a asistenci v rámci různých forem korporátních restrukturalizací (ať již v rámci insolvenčního řízení či mimo něj);
  • přípravě, vyjednání a asistenci v rámci plnění reorganizačních plánů (včetně tzv. předbalených reorganizací);
  • tzv. distressed akvizicích a divesticích;
  • zastupování v insolvenčních řízeních a incidenčních sporech, a to jak na straně věřitelů, tak dlužníků;
  • zastupování ve věřitelských orgánech.

Patrik Koželuha

Expert na Restrukturalizace & Insolvence

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Naše specializace

Mezinárodní obchod
a arbitráž

Daňové právo

Transakce

Právo EU
a mezinárodní právo

Spory

Energetika

Nemovitosti

Compliance
 

Trestní právo
 

Rodinné a dědické právo

Ochrana dat
 

Restrukturalizace & Insolvence

Sportovní právo
 

Pracovní a cizinecké právo

E-commerce
a marketing