Náš tým

Mgr. Patrik Koželuha

E-mail: patrik.kozeluha@brizatrubac.cz


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 2009 - 2014, doktorský studijní program 2015 – nyní)

Další studijní pobyty

 • Univerzita v Lutychu, Belgie (květen 2017)

 • Soudní dvůr Evropské unie – studijní stáž (květen 2013)

Hlavní oblasti specializace

Korporátní právo, závazkové právo, pracovní právo, insolvenční právo, cizinecké právo, ochrana osobních údajů, daňové právo procesní.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina
 • francouzština

Profesní zkoušky

 • advokátní zkouška (prospěl výtečně)

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech

 • Česká advokátní komora

Předchozí působení

Patrik je advokátem působícím v advokátní kanceláři Bříza & Trubač. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač působil téměř 7 let u Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář. Absolvoval také stáž na Úřadu vlády ČR, kde se v rámci odboru koncepčního a institucionálního podílel na přípravě podkladů pro jednání v rámci institucí a orgánů EU.

Reference

Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na právo obchodních společností, závazkové právo, insolvenční právo a pracovní právo. Patrik má rozsáhlé zkušenosti se smluvní agendou, a to především s přípravou obchodních smluv (včetně smluv s mezinárodním prvkem) a obchodních podmínek pro české i zahraniční klienty. V oblasti insolvenčního práva má zkušenosti s právním poradenstvím věřitelům v insolvenčním řízení a incidenčními spory. Patrik se rovněž podílí na poskytování pracovněprávního poradenství, a to jak pokud jde o přípravu pracovněprávní dokumentace pro klienty, tak i řešení případných pracovněprávních sporů.

V rámci své odborné specializace se Patrik rovněž zabývá problematikou právních aspektů imigrace fyzických osob zejména v souvislosti s mezinárodním podnikáním (cizinecké právo), problematikou ochrany osobních údajů a právní úpravou ochrany spotřebitele a poskytování spotřebitelského úvěru, a to včetně evropské regulace těchto oblastí.

Publikační činnost

 • Časopis Všehrd: Úmysl zákonodárce v interpretaci práva;
 • The Lawyer Quarterly, č. 2/2015: Wintr, J.; Koželuha, P. Teleological Interpretation in Czech case law;
 • epravo.cz: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy – porovnání občanskoprávní a obchodněprávní úpravy, online zde: http://www.epravo.cz/top/clanky/smlouva-o-uzavreni-budouci-smlouvyporovnani-obcanskopravni-a-obchodnepravni-upravy-76274.html;
 • epravo.cz: Novela zákona o veřejných zakázkách: krok zpět či odstranění nepraktických opatření? online zde: http://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-verejnych-zakazkach-krokzpet-ciodstraneni-nepraktickych-opatreni-93328.html?mail.

Poslední aktuality

Patrik Koželuha přednášel o zaměstnávání zahraničních výzkumných pracovníků

V pondělí 24. 2. 2020 Patrik Koželuha již podruhé přednášel na půdě Akademie věd ČR o zaměstnávání zahraničních výzkumných pracovníků.

Diskusní snídaně na téma Tax Compliance v OPERO

V úterý dne 11. února 2020 naše advokátní kancelář pořádala ve spolupráci se společností EPRAVO.CZ pracovní snídani na téma Tax Compliance.

Patrik Koželuha a Veronika Zhejbalová přednášeli na téma „Vše, co jste chtěli vědět o pracovním právu, ale báli jste se zeptat“

V rámci přednášky dne 11. listopadu 2019 se Patrik a Veronika zabývali pracovněprávními „evergreeny“, jakými jsou například GDPR, monitoring zaměstnanců a další.