Náš tým

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.

E-mail: petr.briza@brizatrubac.cz


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. (summa cum laude), 2003, JUDr., 2004, Ph.D., 2012),
 • New York University School of Law (LL.M., 2008)
 • Diploma in English and European Union Law (University of Cambridge, Institute of Continuing Education, 2007)

Další studijní pobyty

 • Akademie evropského práva, EUI, Florencie (červenec 2006),
 • Georgetown University Law Center, Washington, D.C. (červenec-srpen 2007)

Ocenění, stipendia

 • Autorská cena za nejlepší právnickou publikaci v ČR za r. 2011 (za knihu Vnitrostátní aplikace práva EU, se spoluautory M. Bobkem a J. Komárkem);
 • Cena Randovy nadace pro nejlepší diplomovou práci v oblasti práva obchodního a souvisejících oblastí (2003)
 • Inovativní právník 2016
 • Fulbright Scholarship, Hauser Global Scholarship, Starr Foundation Global Law School Scholarship
 • Ocenění v rámci seznamů doporučovaných právníků (např. Who's Who Legal 2017)

Hlavní oblasti specializace

Soudní a rozhodčí řízení vnitrostátní i mezinárodní, mezinárodní obchod a ochrana investic, právo EU, smluvní agenda, mediace, ochrana osobních údajů, spotřebitelské právo, veřejný sektor.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina

Profesní zkoušky

 • advokátní zkouška (prospěl výtečně)
 • zkouška zapsaného mediátora (podle zákona o mediaci)

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech

 • člen katedry obchodního práva PF UK
 • rozhodce při London Court of International Arbitration (LCIA)
 • rozhodce rozhodující spory při VIAC
 • rozhodce a člen předsednictva Rozhodčího soudu při HK a AK ČR
 • člen Komise Legislativní rady vlády pro evropské právo
 • člen Komise ICC pro mezinárodní arbitráž
 • člen Sekce České advokátní komory pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy
 • člen Sekce České advokátní komory pro alternativní řešení sporů
 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (spoluzakladatel).

Předchozí působení

Havel, Holásek & Partners
Ministerstvo spravedlnosti

Petr je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje poměrně širokému spektru právních služeb, především z oblasti soudního a rozhodčího řízení a obchodních věcí obecně. Vyhledáván je zejména jako odborník na problematiku práva EU, mezinárodního práva soukromého, smluvního práva a práva mezinárodního obchodu (včetně arbitráží a ochrany investic), v nichž často zpracovává odborné posudky. Především v těchto oblastech přednáší a publikuje, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Působí též jako rozhodce, zapsaný mediátor, zkušební komisař u mediačních zkoušek, člen zkušební komise České advokátní komory pro advokátní zkoušky (obor obchodní právo) a člen Kárné komise ČAK. Před založením Bříza & Trubač působil téměř 4 roky v největší české advokátní kanceláři a předtím necelých 5 let na Ministerstvu spravedlnosti (mimo jiné jako poradce ministra pro evropské a mezinárodní právo v době českého předsednictví v Radě EU). Petr je také aktivní v akademické oblasti, je odborným asistentem na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, kde učí především mezinárodní právo soukromé a související obory.

Reference

Petr má zkušenosti se zastupováním v mnohamilionových či miliardových sporech, ať již v oblasti mezinárodní investiční nebo obchodní arbitráže, mediace, či vnitrostátního soudního a rozhodčího řízení. Podílel se na zastupování či přímo zastupoval klienty např. v rámci ICC, LCIA a DIS arbitráží, ICSID arbitráží, u Soudního dvora EU či Tribunálu nebo ve vztahu k Evropské komisi; sjednával settlement v multijurisdikčním sporu s vládou Velké Británie. V oblastech své specializace radil EU institucím, bankám, finančním skupinám, automobilkám, strojírenským podnikům, stavebním společnostem, státním orgánům a dalším subjektům napříč hospodářskými sektory. Jako rozhodce má zkušenosti s rozhodováním mnoha desítek sporů u arbitrážních institucí v ČR i zahraničí.

Vybraná publikační činnost

 • Czech perspective on validity of international arbitration clauses contained in an exchange of emails under the New York Convention, (2020) 4 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA 143 (dostupné zde)
 • The CISG and the Law Applicable to International Factoring, Assignment, Set-off and Late Payment Interests, (2020) 1 The European Legal Forum 13;

 • Rome I and Rome II Regulations in Practice. London: Intersentia, 2020 [člen autorského kolektivu];

 • Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019 [člen autorského kolektivu]

 • Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019 [člen autorského kolektivu]

 • Czeska kodyfikacja prawa prywatnego międzynarodowego z 2012 roku, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2/2019, s. 467-496 (spoluautor M. Zavadilová)

 • Akcionářské dohody. Praha: Wolters Kluwer, 2017 [člen autorského kolektivu]
 • Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2017 [člen autorského kolektivu]
 • International Arbitration - 2nd Edition (Czech Republic chapter). London: GLI, 2016 [spoluautor T. Hokr]
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014 [spoluautoři Břicháček, Fišerová, Horák, Ptáček a Svoboda]
 • Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014 [člen autorského kolektivu]
 • Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. Praha: C.H. Beck, 2012;
 • Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2011 [spoluautoři M. Bobek a J. Komárek]
 • Choice of Court Agreements: Could the Hague Choice of Court Agreements Convention and the Reform of the Brussels I Regulation Be the Way Out of the Gasser-Owusu Disillusion?, (2009) 5 Journal of Private International Law 537
 • The Czech Constitutional Court on the Lisbon Treaty, 5 (2009) European Constitutional Law Review 143
 • ECJ case Lucchini SpA – is there anything left of res judicata principle?, 27 Civil Justice Quarterly 40 (2008)

Poslední aktuality

Bříza & Trubač hledá nové posily do týmu

Chcete se věnovat korporátnímu právu, transakcím a restrukturalizacím? Pošlete nám váš životopis! Do našeho týmu aktuálně sháníme posily na pozici advokáta / advokátky i na pozici advokátního koncipienta / advokátní koncipientky.

Petr Bříza vystoupí na konferenci o převodu obchodních podílů a akcií

Ve svém příspěvku se zaměří na uvedené téma z pohledu mezinárodního práva soukromého a bude se věnovat problematice převodů s cizím prvkem.

Petr Bříza přednáší na Letní škole 4EU+ o mezinárodní arbitráži

V srpnu 2021 se bude konat dvoutýdenní program na Letní škole mezinárodního obchodního práva (IBL), kde bude přednášet i partner naší advokátní kanceláře Petr Bříza.