Bříza & Trubač nově členem ICC ČR

Od 1.6.2019 se naše kancelář stala členem Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce-ICC ČR), která je jedna z nejprominentnějších světových podnikatelských organizací.

Posláním této organizace je podpora otevřeného obchodu a investic a také pomoc podnikatelům v naplňování jejich výzev a příležitostí v neustále integrovanější světové ekonomice.

Tato organizace zahájila svou činnost již v roce 1919 v Paříži. Nyní zahrnuje více než 6 milionů firem ze sektoru soukromého podnikání, podnikatelských sdružení a obchodních komor celkem z více než 130 zemí světa. Prostřednictvím národních výborů přispívají členové ICC k řešení obchodních problémů, také skrze stanoviska ICC u příslušných vlád.

ICC je tak jedním z nejdůležitějších pilířů mezinárodního obchodu, z důvodu jedinečné pravomoci při vytváření pravidel pro mezinárodní obchod, tyto pravidla jsou dobrovolná, respektovaná a využívaná v každodenní praxi.

Věříme, že naše kancelář, jakožto jedna z předních právních firem v oblasti práva mezinárodního obchodu a mezinárodního rozhodčího řízení, bude vynikajícím partnerem ICC a těšíme se na oboustranně přínosnou spolupráci!