Bříza & Trubač pro Právního rádce

V srpnovém čísle Právního rádce vyšel článek Filipa Gantnera a Petra Břízy na téma aktuální judikatury Soudního dvora EU na téma placení autorských odměn lázeňskými zařízeními. Najdete jej na str. 57 pod názvem "SDEU: Lázně by měly platit za televize a rádia na pokojích".