Petr Bříza pro Bulletin Advokacie

V letním vydání Bulletinu Advokacie vyšlo na str. 4 ohlédnutí za Karlovarskými právnickými dny 2015 konanými na začátku června v Karlových Varech.

Autory jsou Petr Bříza a Michal Vávra.