Za přehánění rovnou do vězení

Ve 21. čísle týdeníku Ekonom vyšel článek “Za přehánění rovnou do vězení”, který se věnuje otázce možných trestněprávních dopadů "přehánění", resp. nepravdivého vychvalování vlastního podnikání. Ondřej Trubač, který je v článku citován, nejprve objasnil zmiňovanou trestněprávní úpravu a situace, kdy a za jakých okolností by skutečně uvedené jednání mohlo vést k trestnímu stíhání a kdy naopak nikoliv. Závěrem pak uvádí, že v rámci prevence a předcházení uvedeným trestným činům je účinné nastavení kontrolních mechanismů uvnitř společnosti. Článek je dostupný zde.