Náš tým

Mgr. Markéta Kořínková

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 2011),

Management Center Innsbruck, Rakousko (2010-2011), program LLP Erasmus

Hlavní oblasti specializace

Soudní, správní a rozhodčí řízení, insolvence a restrukturalizace a sportovní právo.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

čeština, angličtina

Profesní zkoušky

advokátní zkouška

Členství v profesních, odborných organizacích a poradních sborech

Česká advokátní komora

Předchozí působení

Havel, Holásek & Partners (2007 - 2015)

Markéta je advokátkou působící v advokátní kanceláři Bříza & Trubač. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač působila více než 8 let v největší české advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners.

V oblasti řešení sporů se zaměřuje především na zastupování klientů v občansko a obchodně právních sporech před soudy České republiky, včetně zastupování klientů před soudy rozhodčími. Markéta zastupovala klienty v řadě nekalosoutěžních sporech, ve sporech o vymáhání práv z duševního vlastnictví, ve sporech ze závazkových vztahů a komplexních sporech zasahujících více oblastí.

V oblasti restrukturalizace a insolvence se zaměřuje především na komplexní poradenství v otázkách souvisejících s úpadkem, se zastupováním věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Transakce
  • zastupování světového výrobce obuvi při vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
  • zastupování české sportovní asociace proti padělatelům sportovních dresů
  • zastupování nadnárodní korporace provozující obchodní řetězce supermarketů a hypermarketů v celé řadě obchodních sporů s dodavateli
  • zastupování leteckého dopravce ve sporu ze smlouvy o údržbě letadla
  • zastupování předního českého poskytovatele dopravních a logistických služeb v celé řadě sporů z přepravních a zasílatelských smluv
  • zastupování zahraničního investora ve sporu s členským státem EU
Mgr. Markéta Kořínková

Kontakt

Telefon
+420 734 397 988
Email
marketa.korinkova[at]brizatrubac.cz