Advokáti do dětských domovů: Zástupci kanceláře poskytli rozhovor Advokátnímu deníku

Partneři kanceláře Barbora Klimešová a Ondřej Trubač spolu s advokátkou Markétou Kořínkovou mluvili v rozhovoru pro Advokátní deník o pro bono pomoci dětem z dětských domovů, na níž se všichni tři významně podílí.

Iniciativu Advokáti do dětských domovů nedávno zahájila Česká advokátní komora spolu s Nadací Terezy Maxové. Jejím cílem je pomocí přednášek a besed pro zaměstnance dětských domovů a pro děti, které v domovech žijí, šířit osvětu ohledně důležitých právních témat, s nimiž se mladí lidé na prahu samostatného života často vůbec poprvé setkávají. Jedná se typicky o pracovní právo, trestní právo, problematiku dluhů nebo nájmu bytu. 

Iniciativa je součástí širšího projektu To dáš!, do něhož patří i stejnojmenná publikace, jejímiž autorkami jsou právě Barbora Klimešová s Markétou Kořínkovou. I ta má za cíl poradit mladým lidem z dětských domovů, a to konkrétně v základních otázkách pracovního práva a soudního řízení. 

Rozhovor si můžete přečíst zde:  https://advokatnidenik.cz/2023/06/30/skutecne-nas-tesi-pomahat-detem-rikaji-shodne
-spoluautori-brozury-to-das/

Publikace To dáš! je dostupná zde: https://www.cak.cz/assets/brozurka-to-das_---final.pdf