Advokát David Línek upozornil v příspěvku pro EPRAVO.CZ na problematiku posuzování dohod o určování cen pro další prodej (tzv. RPM dohody).

Tento typ dohod je ze strany českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jedním z nejčastěji pokutovaných deliktů za porušení práva hospodářské soutěže. Současná praxe českých orgánů však nemusí být plně v souladu s aktuální judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

Na základě dohod o určování cen pro další prodej stanoví prodávající pro své kupující, za kolik mají dotčený produkt nebo službu dále prodávat (typicky tak činí například výrobce ve vztahu ke svým distributorům). Taková dohoda pak může být soutěžněprávně problematická. Je ale otázkou, zda má být automaticky každá takováto dohoda zakázaná jako dohoda s cílem narušit hospodářskou soutěž, anebo jestli je potřeba zkoumat konkrétní okolnosti každého případu, aby mohlo být dovozeno, že jejím cílem skutečně bylo narušení soutěže. Odpověď na tuto otázku má významný dopad na správní řízení i na výši ukládaných pokut. Zatímco české orgány se přiklání k první variantě, Soudní dvůr Evropské unie v nedávném rozsudku ve věci C-211/22 SuperBock jednoznačně preferuje druhé řešení.

Davidův článek si v celém rozsahu můžete přečíst v tomto odkaze.