Bříza & Trubač úspěšní u Nejvyššího soudu ČR

Během jednoho týdne vydal Nejvyšší soud ČR hned dvě usnesení, kterými vyhověl dovoláním klientů zastoupených AK Bříza & Trubač, jež byla podána již podle nové úpravy dovolacích důvodů a přípustnosti dovolání.

Jedno dovolání se týkalo návrhu na zastavení exekuce po jejím provedení (sp.zn. 26 Cdo 3169/2014), druhé potom problematiky vrácení daru pro porušení dobrých mravů (sp.zn. 33 Cdo 5182/2014). Tím advokáti z Bříza & Trubač navázali na své předchozí úspěchy u Nejvyššího soudu.