Ochrana dat

S překotným růstem internetové ekonomiky a rozšiřováním digitálních služeb v posledních letech narůstá i význam osobních údajů. S tím spojené riziko zneužití osobních dat je stále více reflektováno i v právních předpisech na národní i evropské úrovni. Od 25. května 2018 je v účinnosti nové nařízení na ochranu osobních údajů, známé pod názvem GDPR (neboli General Data Protection Regulation), které za narušení bezpečnosti osobních údajů stanoví pokuty až do výše 20 milionů eur nebo 4 % z obratu. Výše pokuty se přitom bude odvíjet nejen od míry škody, ale také od kroků, které firmy pro ochranu osobních údajů učinily. Bříza & Trubač Vám v této souvislosti může nabídnout:

  • úpravu smluvní dokumentace;
  • úpravu informačních textů ve Vašem webovém rozhraní (souhlas se zpracováním osobních údajů, poučení o zpracování osobních údajů apod.);
  • revizi všeobecných obchodních podmínek;
  • nastavení vnitřních procesů;
  • přípravu interních předpisů;
  • školení zaměstnanců.

Markéta Kořínková

Expert na oblast ochrany dat

Patrik Koželuha

Expert na oblast ochrany dat

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Co si pohlídat při investičním vstupu do start-upu?

Ať už máte start-up nebo jste investorem plánující vstup do start-upu, bude se vám hodit náš praktický průvodce.

Markéta Kořínková přednáší na workshopu o GDPR

Ve středu 1. 11. 2017 se bude konat workshop na téma GDPR, kterým účastníky provede Markéta Kořínková.

Naše specializace

Mezinárodní obchod
a arbitráž

Daňové právo
 

Transakce
 

Právo EU
a mezinárodní právo

Spory
 

Energetika
 

Nemovitosti

Compliance

Trestní právo
 

Ochrana dat
 

Sportovní právo
 

E-commerce
a marketing

Rodinné a dědické právo

Restrukturalizace
& Insolvence

Pracovní a cizinecké právo