Náš tým

JUDr. Patrik Koželuha, Ph.D.

E-mail:   patrik.kozeluha@brizatrubac.cz
Telefon: +420 773 529 312


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 2009 - 2014, doktorský studijní program 2015 – 2023)

Další studijní pobyty

 • Univerzita v Lutychu, Belgie (květen 2017)

 • Soudní dvůr Evropské unie – studijní stáž (květen 2013)

Hlavní oblasti specializace

Korporátní právo, závazkové právo, daňové právo procesní, trestní právo daňové, IP/IT právo, pracovní právo, cizinecké právo, ochrana osobních údajů.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina
 • francouzština

Profesní zkoušky

 • advokátní zkouška (prospěl výtečně)

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech

 • Advokát (Česká advokátní komora)
 • Člen kontrolní rady (Česká advokátní komora)

Předchozí působení

Patrik je partnerem advokátní kanceláře Bříza & Trubač, v níž působí od roku 2018 (nejprve jako advokát a od roku 2022 jako partner). Předtím působil téměř 7 let u Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář. Absolvoval také stáž na Úřadu vlády ČR, kde se v rámci odboru koncepčního a institucionálního podílel na přípravě podkladů pro jednání v rámci institucí a orgánů EU.

Reference

Ve své právní praxi se zaměřuje na právo obchodních společností, transakční a smluvní agendu, daňové právo (včetně specializované oblasti trestního práva daňového) a pracovní právo.  Patrik se rovněž zabývá některými úžeji zaměřenými obory typickými pro dnešní globalizovaný a digitální svět, konkrétně cizineckým právem, IP/IT právem a ochranou osobních údajů.

V oblasti korporátního práva má Patrik rozsáhlé zkušenosti nejen s běžnou agendou, ale i se složitými korporátními restrukturalizacemi a přeměnami obchodních korporacích. Podílel se mj. na restrukturalizaci a přeměně energetické společnosti dodávající tepelnou energii v jednom z českých měst. Dále řešil přeměny společností podnikajících v oblasti hotelnictví či prodeje luxusní módy.

V oblasti transakční a smluvní agendy se Patrik zabývá jak přípravou běžných („provozních“) smluv, tak i přípravou komplexní transakční dokumentace (zejména jde o dokumentaci týkající se akvizice podílů a akcií, vztahů mezi společníky či akcionáři, úvěrové a leasingové dokumentace, dokumentace vztahující se k developerským projektům apod.). Patrik poskytuje právní služby například jedné přední české leasingové a úvěrové společnosti v případě dokumentace k úvěrovým a leasingovým produktům v hodnotě několika stovek milionů korun. Patrik zastupuje i obchodní společnosti při vyjednávání úvěrových smluv s bankami (včetně syndikovaných úvěrů přesahujících výši miliardy korun). Rovněž pravidelně řídí týmy, které se věnují akvizičním transakcím. Takto se Patrik podílel na prodeji jedné z TOP10 nejrychleji rostoucích technologických společností ve střední Evropě v oblasti IT/zpracování dat (s hodnotou transakce až 500 mil. Kč), společnosti vlastnící bytové domy či významné regionální energetické společnosti.

Patrik rovněž zastupuje klienty před správcem daně (daňové právo procesní) a zabývá se obhajobou v trestním řízení týkající se daňových trestných činů. V oblasti daňového práva a trestního práva daňového je Patrik také činný lektorsky.  

Patrik se rovněž podílí na poskytování pracovněprávního poradenství, a to jak pokud jde o přípravu pracovněprávní dokumentace pro klienty, tak i o sporovou agendu.

Publikační činnost

 • WINTR, Jan, KOŽELUHA, Patrik. Teleological Interpretation in Czech case law. The Lawyer Quarterly, č. 2/2015.
 • KOŽELUHA, Patrik. Úmysl zákonodárce v interpretaci práva, Časopis Všehrd, dostupné online.
 • KOŽELUHA, Patrik. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy – porovnání občanskoprávní a obchodněprávní úpravy, 23. 8. 2011, Epravo.cz, dostupné online.
 • KOŽELUHA, Patrik. Novela zákona o veřejných zakázkách: krok zpět či odstranění nepraktických opatření? Epravo.cz, 17. 1. 2014, dostupné online.
 • KOŽELUHA, Patrik. Nový zákon o evidenci skutečných majitelů, 14.4. 2021, epravo.cz, dostupné online.
 • KOŽELUHA, Patrik, KLIMEŠOVÁ, Barbora. Připravte se na zavedení směrnice work-life balance. Časopis Statutární zástupce firmy, únor 2022.
 • TRUBAČ, Ondřej, KOŽELUHA, Patrik, LÉKO, Kristián. Subjektivní stránka v trestných činech daňových. Bulletin Komory daňových poradců ČR, 1/2021.
 • Vyjádření do článku pro Lidové noviny: „Šmejdi a obchod s dluhopisy. Před jejich nákupem si ověřte bonitu emitenta“, dostupné online
 • KLIMEŠOVÁ, Barbora, KOŽELUHA, Patrik. Jak na pružnou pracovní dobu ve státní svátky, 18. 3. 2020,  Epravo.cz, dostupné online.

Přednášková činnost

 • Zaměstnávání cizinců (přednáška pro Akademii C. H. Beck).
 • Podvody na DPH – obrana v daňovém řízení a prevence (přednáška pro Akademii C. H. Beck).
 • Pobyty zahraničních výzkumných pracovníků (přednáška pro pracovníky Akademie věd ČR a vysoké školy).
 • Odpovědnost statutárního orgánu (přednáška organizovaná ve spolupráci se společností AUDITA vzdělávání).
 • Odpovědnost statutárního orgánu v oblasti daní (přednáška organizovaná ve spolupráci se společností AUDITA vzdělávání).
 • Daňové podvody (přednáška organizovaná ve spolupráci se společností AUDITA vzdělávání).
 • Relativní práva vnitrostátní (přednáška pro advokátní koncipienty pro Českou advokátní komoru).
 • Střety pravidel dokazováním v daňovém a trestním řízení (přednáška v rámci konference Trestní právo daňové pořádané epravo.cz).
 • Pohledávky z účetního a právního pohledu (přednáška pro W Studio).
 • Aby Vás nedoběhlo trestní právo daňové (přednáška v rámci konference Právo a praxe pořádané epravo.cz).
 • Typické situace, kdy podnikatele „zasáhne“ trestní právo daňové a jak jim čelit (přednáška v rámci konference Tax Compliance pořádané epravo.cz).
 • Typické chyby podnikatelů v daňové oblasti: co hrozí za postihy a jak jim předcházet (přednáška v rámci konference Tax Compliance pořádané epravo.cz).

Poslední aktuality

Seminář na Justiční akademii: Trestní právo daňové pod drobnohledem

Dnes měli naši partneři, Patrik Koželuha a Ondřej Trubač, příležitost (pro advokáty často jedinečnou) přednášet na Justiční akademii v Kroměříži před zástupci justice (zejména trestními soudci a státními zástupci). Tématem jejich prezentace bylo dokazování v rámci daňového řízení.

Ve spolupráci s EPRAVO.CZ připravujeme on-line konferenci na téma Legislativní novinky aneb na co si dát pozor v roce 2024

Advokátní kancelář Bříza & Trubač společně s EPRAVO.CZ připravuje on-line konferenci zaměřenou na legislativní novinky pro rok 2024.

V nedávné době se kancelář Bříza & Trubač podílela na důležitých transakcích

Advokátní kancelář Bříza & Trubač poskytovala právní poradenství prodávajícímu při prodeji 100 % majetkové účasti ve skupině Včelka, největším českém poskytovateli služeb domácí zdravotní péče.