Náš tým

Mgr. Radka Čihulková

E-mail: radka.cihulkova@brizatrubac.cz


Oblasti specializace


Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. (summa cum laude), 2024)
  • British Law Centre (Diploma in English Law and Legal Skills, 2022)

Hlavní oblasti specializace

  • Řešení sporů, trestní právo, rodinné právo a dědické právo, závazkové právo.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

  • čeština
  • angličtina
  • němčina

Předchozí působení

Radka je advokátní koncipientkou v Bříza & Trubač od května 2024. V průběhu studií působila jako právní asistentka v Randl Partners (2021-2022) a v advokátní kanceláři eLegal advokátní kancelář, s.r.o. (2022-2024). Absolvovala také stáž na Okresním soudě v Semilech (2020). Ve třetím ročníku vystudovala roční kurz Diploma in English Law and Legal Skills, organizovaný University of Cambridge, a to s nejlepším možným hodnocením na úrovni Distinction. Radka se rovněž věnuje akademickým aktivitám – od roku 2022 byla pomocnou studentskou vědeckou silou na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a zúčastnila se soutěže studentské vědecké odborné činnosti, ve které obsadila sdílené druhé místo (2022). Aktivně vystoupila již na dvou konferencích, a to mezinárodní vědecké konferenci v Budapešti na téma Use of algorithms in Criminal Law (2023) a konferenci Naděje právní vědy (2023). Současně se participovala na studentském vědeckém výzkumu s názvem „Trestní řád de lege lata i de lege ferenda v ústavněprávních souvislostech“, v jehož rámci publikovala několik článků.

Publikační činnost

  • ČIHULKOVÁ, Radka. Zabrání části majetku – některé problematické aspekty. Trestní právo, č. 4/2023.
  • ČIHULKOVÁ, Radka. Hlasová rekognice. Trestní právo, č. 2/2024.

Poslední aktuality

Bříza & Trubač přivítala nové tváře

Advokátní kancelář Bříza & Trubač se v květnu rozrostla o dvě nové posily.