Náš tým

JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.

E-mail:    marta.zavadilova@brizatrubac.cz
Telefon: +420 604 925 453


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 2003, JUDr. 2007, Ph.D. 2007)

 • Universität Passau, Německo (2000-2001), program Erasmus/Socrates

Hlavní oblasti specializace

Mezinárodní právo soukromé, řešení sporů s přeshraničním prvkem,  rodinné právo, závazkové právo.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina
 • němčina

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech

 • Česká advokátní komora
 • Vnitřní soudní síť ve věcech občanských a obchodních
 • Členkou International Academy of Family Lawyers (IAFL)

Předchozí působení

Ministerstvo spravedlnosti (2003 - 2018)

Marta je advokátkou působící v advokátní kanceláři Bříza & Trubač. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač působila více než 15 let v mezinárodní sekci Ministerstva spravedlnosti, mimo jiné jako ředitelka mezinárodního odboru civilního, vedoucí oddělení mezinárodního práva civilního a vedoucí oddělení evropského práva civilního. Od roku 2007 externě spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy; od října 2018 zde působí jako odborná asistentka pro mezinárodní právo soukromé na katedře obchodního práva.

V oblasti mezinárodního práva soukromého se zaměřuje především na řešení sporů s přeshraničním prvkem a na právo rodinné. 

Publikační činnost

 • Pauknerová, M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. a kol., Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, Wolters Kluwer ČR, 2013
 • David, L., Ištvánek, F., Javůrková N., Kasíková, M. Lavický, P. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, Wolters Kluwer ČR, 2009
 • Zavadilová, M., Turoňová, J., Pravidla určování mezinárodní soudní příslušnosti dle nařízení Brusel II bis ve světle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora, Právní rozhledy, 7/2010
 • Zavadilová, M., Horák, P., Evropský platební rozkaz a jeho role v českém civilním procesu, Právní rozhledy, 22/2006
 • Beaumont, P. R., Danov, M., Trimmings, K., & Yuksel, B. (Eds.) (2017), Cross-Border Litigation in Europe. (Studies in Private International Law), Hart Publishing – spoluautorka Národní zprávy ČR
 • Příspěvek na téma "Spotřebitel v jurisdikčních normách nařízení Brusel Ia aneb kde žalovat migrujícího spotřebitele" ve sborníku "Eichlerová, K., Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I, II. Pocta Stanislavě Černé. Pocta Ireně Pelikánové, Wolters Kluwer, 2019

 • Bříza, P., Zavadilová, M., Czeska kodyfikacja prawa prywatnego międzynarodowego z 2012 roku, Kwartalnik Prawa Prywatnego, ročník 2019, svazek XXVIII, č. 2, s. 467-496.

 • Kap. č. 3.2 Ochrana spotřebitelů - Pfeiffer, M., Pauknerová, M., Růžička, K. a kol., Mezinárodní obchodní právo, Aleš Čeněk, 2019

 • Zavadilová, M., Nástrahy mezinárodních rozvodů, Právní rádce, ročník 2020, č. 1

 • Pfeiffer, Magdalena, Zavadilová, Marta. Recognition and Enforcement of Judgments in Commercial Matters rendered by Courts of Non-EU Countries in the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020, (4), 157-170

Poslední aktuality

Marta Zavadilová se stala členkou Evropské sekce IAFL!

Naše partnerka Marta Zavadilová se stala členkou International Academy of Family Lawyers (IAFL)!  Přijetí Marty do této asociace je výsledkem náročného výběrového řízení a zejména výsledkem její tvrdé práce a dlouholetých zkušeností z oblasti rodinného práva, kterému se Marta téměř celý profesní život věnuje.

Bříza & Trubač má dvě nové partnerky

Dosavadní pětice partnerů kanceláře se od 1. května 2023 rozšířila o advokátky Martu Zavadilovou a Barboru Klimešovou.

Bříza & Trubač velmi úspěšní i v dalším prestižním ratingu The Legal 500

Hned ve čtyřech oblastech byla naše advokátní kancelář doporučena v aktuálním vydání The Legal 500 EMEA 2023.