Filip Gantner pro Právního rádce & Lidové noviny

V únorovém vydání magazínu Právní rádce byl publikován recenzovaný příspěvek Filipa Gantnera týkající se otázky placení autorských odměn za dovoz kopírek a za poskytování kopírovacích služeb v kontextu českého a unijního práva a aktuální rozhodovací praxe Soudního dvora EU.

V rámci seriálu Lidových novin Kurz právní sebeobrany se Filip rovněž vyjadřoval k otázkám právní úpravy focení a natáčení budov a soch v České republice a zahraničí. Článek s názvem Za sdílení online i do vězení je možné přečíst v Lidovkách s datem 16. 2. 2016 na str. 18.