Markéta Polendová o evidenci skutečných majitelů

Od začátku října je účinná novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Jaké dopady budou mít změny, které přináší, do praxe? V článku pro EPRAVO.CZ se o nich rozepsala advokátní koncipientka Bříza & Trubač Markéta Polendová.

Novela přináší dvě klíčové novinky, jimiž jsou nová formulace definice skutečného majitele a „okleštění“ dříve stanovených výjimek z povinnosti evidence.

V prvním případě se jedná o změnu takřka technickou. Evidující osoby již nemusí rozlišovat důvod zápisu na „osobu s koncovým vlivem“ a „koncového příjemce“, ale jediným důvodem pro zápis je skutečnost, že fyzická osoba „v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání“. Větší pozornost si ovšem související změna vymezení okruhu zapisovaných osob. Nově je pro zápis do evidence např. rozhodující již samotné vlastnictví podílu na společnosti převyšující 25 % na základním kapitálu.

Pokud jde o výluky z povinnosti evidovat, novela přinesla zúžení dosud široce pojatých výjimek. Nově tak jsou povinny své skutečné majitele zapisovat mimo jiné i politické strany a hnutí, církve a náboženské organizace, odbory či společenství vlastníků jednotek. U většiny z nich však bude skutečný majitel do evidence propsán automaticky.

Článek v plném znění si můžete přečíst zde.