Petr Bříza a Marta Zavadilová spoluautory knihy Mezinárodní obchodní právo

S potěšením oznamujeme, že Petr Bříza a Marta Zavadilová se jako experti na mezinárodní právo soukromé podíleli na další publikaci, tentokráte je jí monografie Mezinárodní obchodní právo.

Kniha se zabývá mnoha různými aspekty práva mezinárodního obchodu, především ze soukromoprávního pohledu. Rozebírány jsou významné hmotněprávní úpravy jako např. Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, relevantní procesní předpisy z oblasti mezinárodní obchodní litigace či arbitráže (nařízení Brusel Ia, Newyorská úmluva), další ADR metody v mezinárodních obchodních vztazích či otázky podnikání zahraničních osob v ČR a postavení spotřebitelů. 

ODKAZ NA WEB NAKLADATELE NA KNIHU