Petr Bříza členem katedry obchodního práva PF UK

S radostí oznamujeme, že Petr Bříza, zakládající partner Bříza & Trubač, se od 1. října stal interním členem katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Výběrové řízení na nové akademické pracovníky se konalo na konci června letošního roku. Petr bude působit jako odborný asistent se zaměřením na právo mezinárodního obchodu, mezinárodní právo soukromé a další související obory (mezinárodní arbitráž apod.). Vedle akademického působení na PF UK bude Petr i nadále ve službách naší advokátní kanceláře. Petr Bříza chce obojímu věnovat náležitou pozornost a věří, že to pro něj bude vzájemně obohacující dvojrole.