Petr Bříza přednášel na konferenci o rozhodčím řízení

EPRAVO.CZ ve spolupráci s předními renomovanými experty na rozhodčí řízení uspořádalo dne 16. 3. 2017 konferenci s názvem Rozhodčí řízení v České republice - trendy a směřování.

Mezi pozvanými odborníky byl i partner Bříza & Trubač, Petr Bříza, který měl přednášku na jedno z klíčových témat rozhodčího řízení, a to "jak si správně vybrat rozhodce."