Petr Bříza pro EPRAVO.CZ

Nové publikaci EPRAVO.CZ MAGAZINE poskytl odborný článek také Petr Bříza na téma Exekuce cizích rozhodčích rozhodnutí ve světle problematického rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Dané rozhodnutí se zabývá otázkou, zda je možné rozhodčí nález spadající do působnosti Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská úmluva) vykonat prostřednictvím exekučního řízení, aniž by tomu předcházelo zvláštní řízení o uznání nálezu. Názor Nejvyššího soudu se přiklání k tomu, že takto postupovat nelze, čímž však vzniká zbytečná překážka mezinárodnímu rozhodčímu řízení. Petr v článku vysvětluje, proč s tímto rozhodnutím Nejvyššího soudu nesouhlasí.