Petr Bříza spoluautorem komentáře k Občanskému zákoníku

Letos vyšlo již druhé vydání komentáře k Občanskému zákoníku, jednoho z nejúspěšnějších projektů české právní literatury, na kterém se podílel i partner naší kanceláře Petr Bříza.

Na komentáři se podíleli nejen odborníci z akademického prostředí, ale také odborníci z řad praktikujících advokátů a předních soudců. Petr se podílel např. na komentáři ke smluvní pokutě, narovnání, předsmluvní odpovědnosti, závislým smlouvám a k několika dalším institutům občanského zákoníku. Podrobnosti o publikaci naleznete zde.