Petr Bříza vystoupí na konferenci o převodu obchodních podílů a akcií

Ve dnech 21. – 22. září 2021 se ve slovenských Smolenicích koná VII. ročník tradiční konference věnované právu obchodních společností, tento rok se zaměřením na smlouvy o převodu obchodních podílů a akcií. Mezi přednášejícími vystoupí v druhý den konference i partner naší kanceláře Petr Bříza, který se na téma zaměří z pohledu mezinárodního práva soukromého a bude se věnovat problematice převodů s cizím prvkem. Tématem budou zejména otázky volby rozhodného práva a řešení sporů.