Vyšlo druhé vydání úspěšné publikace o právu EU s Petrem Břízou jako spoluautorem

Druhé vydání knihy Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie, jejímž spoluautorem je i zakládající partner naší advokátní kanceláře Petr Bříza, vyšlo v první polovině prosince. Kniha je vzhledem ke svému zaměření užitečným nástrojem pro všechny praktikující právníky v Česku, neboť právo EU na nás dnes číhá prakticky na každém kroku.

Dalšími autory publikace, od jejíhož prvního vydání již uplynulo přes deset let, jsou vedle Petra Břízy i Pavlína Hubková, v současnosti působící na University of Luxembourg, a soudce Nejvyššího správního soudu Michal Bobek, který v letech 2015-2021 působil na Soudním dvoře EU v prestižní funkci generálního advokáta.

Čtenářům kniha nabízí srozumitelný a na mnoha konkrétních příkladech (z judikatury SDEU i vnitrostátních soudů) popsaný přehled základních principů vnitrostátní aplikace práva EU. Nechybí mezi nimi přímý účinek, souladný výklad, přednost unijního práva včetně otázek ústavnosti a ochrany základních práv, případně odpovědnost za škodu způsobenou porušením unijního práva. Cílem výkladu je ozřejmit, co, jak a proč je třeba s unijním právem dělat v rámci konkrétního sporu před tuzemskými soudy či správními orgány.

Publikace vychází v tradičním nakladatelství právní a ekonomické literatury C.H.Beck, v jehož e-shopu si lze knihu objednat.