Náš tým

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

E-mail:  ondrej.trubac@brizatrubac.cz


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 2002, JUDr., 2005, Ph.D., 2009)
 • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (LL.M., 2003)

Hlavní oblasti specializace

Soudní a správní řízení, daňové právo procesní, správní právo, trestní právo daňové, trestní odpovědnost právnických osob, daňové řízení a následné zastupování v rámci správního soudnictví.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina

 • němčina

Profesní zkoušky

 • advokátní zkouška

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech

 • Česká advokátní komora, člen představenstva, předseda Sekce pro advokátní právo, člen Sekce pro právo veřejné
 • IFA International Fiscal Association, Česká republika
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda

Předchozí působení

Havel, Holásek & Partners
Gleiss Lutz, v.o.s., Praha, Česká republika
Vorlíčková & Leitner s.r.o., Praha, Česká republika

Ondřej je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje zejména komplexní problematice daňového práva, především zastupování klientů ve sporech se správcem daně, ať už v daňovém řízení nebo ve správním a ústavním soudnictví. Dále se zaměřuje na trestní právo daňové, související problematiku účinné lítosti a trestní odpovědnost právnických osob. Pravidelně přednáší posluchačům univerzit i praktikům, publikuje v odborných periodikách a spolupořádá konference (např. Trestní právo daňové, Tax Compliance). Je spoluautorem komentářů k zákonu o finanční správě, k zákonu o prokazování původu majetku či občanskému zákoníku a též úspěšné publikace Obrana před daňovou kontrolou.

Reference

Ondřej má zkušenosti se zastupováním klientů v daňovém řízení, a to zejména v rámci daňových kontrol (je spoluautorem úspěšné publikace Obrana před daňovou kontrolou) a následnými žalobami v rámci správního soudnictví proti rozhodnutím správců daně, kdy se často jednalo o spory ve výši několika desítek milionů korun. V rámci správního soudnictví se zabýval také správními žalobami v oblasti celního práva. V souvislosti s účinností zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v České republice se v rámci své praxe zabýval implementací příslušných ustanovení do vnitřních předpisů obchodních společností.

Publikační a přednášková činnost

 • Krupičková, L., Trubač, O., Zákon o finanční správě České republiky, Praha: Wolters Kluwer 2014 - spoluautor
 • Zatloukal, T., Daňová kontrola v širších souvislostech, Praha: C.H.Beck 2008 – spolupráce na publikaci
 • Vorlíčková, L. (ed.), Trestní právo daňové. Sborník příspěvků z II. mezinárodní konference konané 18. února 2008 v Praze, Praha: C.H.Beck 2008 – spolupráce na publikaci
 • Zatloukal, T. (ed.), Trestní právo daňové. Sborník příspěvku z I. mezinárodní konference konané 27. října 2006. Praha: C.H.Beck 2007 – spolupráce na publikaci
 • Dráb, O., Trubač, O., Zatloukal, T., Obrana před daňovou kontrolou, Praha: Aspi, a.s. 2006 - spoluautor
 • Správa daní – povinný předmět na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, letní semestr 2013 - vyučující
 • Finanční právo – spolupráce s Katedrou finančního práva a finanční vědy PF UK
 • Otázky meze přípustnosti daňových optimalizací a specifika účinné lítosti v trestním právu daňovém – přednáška na Karlovarských právnických dnech 2013
 • Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část. Komentář. 1. Vydání, Praha: C.H.Beck, 2014 - spoluautor
 • Podléhají zdanění skutečně všechny příjmy? Seminář Nejvyššího správního soudu a Justiční akademie, Kroměříž, květen 2009 – přednášející
 • II. Mezinárodní konference trestního práva daňového, únor 2008 – přednášející
 • Odměňování exekutivy akciových společností, Praha, Wolters Kluwer, 2017 - spoluautor
 • Konference Trestní právo daňové 2018 - spolupořadatel/přednášející
 • Konference Trestní právo daňové 2019 - spolupořadatel/přednášející
 • Konference Trestní právo daňové 2020 - spolupořadatel/přednášející

Poslední aktuality

Naše kancelář získala ocenění v žebříčku Chambers and Partners Guide

Letošní umístění v žebříčku Chambers Europe Guide od společnosti Chambers and Partners nám udělalo obrovskou radost. Toto umístění je pro nás cenné zejména s ohledem na to, že vychází z hodnocení našich klientů.

Ondřej Trubač se umístil v kategorii Daňař roku v soukromém sektoru v rámci hodnocení SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023

Dne 7. února 2024 se partner naší kanceláře Ondřej Trubač umístil na 2. místě v kategorii Daňař roku v soukromém sektoru v rámci hodnocení SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023.

Ve spolupráci s EPRAVO.CZ připravujeme on-line konferenci na téma Legislativní novinky aneb na co si dát pozor v roce 2024

Advokátní kancelář Bříza & Trubač společně s EPRAVO.CZ připravuje on-line konferenci zaměřenou na legislativní novinky pro rok 2024.