Další posila týmu Bříza & Trubač

1. září náš tým přivítal další významnou posilu, advokáta Michala Nohela. Michal doposud působil jako vedoucí právního oddělení společnosti Seznam.cz, a.s., předtím vedl právní oddělení Českého rozhlasu. Jako člen komise Public Affairs v rámci Sdružení pro internetový rozvoj se Michal zabýval otázkami regulace online platforem, včetně problematiky GDPR, ePrivacy a regulace reklamy. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na právo duševního vlastnictví, právo IT, mediální právo, ochranu osobnosti a zastupování klientů v rámci sporové agendy. Z nového příchodu máme velikou radost a těšíme se na Michalovo působení v naší kanceláři.