Evropská komise zařadila Petra Břízu na seznam rozhodců pro dvoustranné spory v rámci obchodních dohod EU se třetími zeměmi

Evropská komise zařadila Petra Břízu na seznam rozhodců pro dvoustranné spory v rámci obchodních dohod EU se třetími zeměmi

Evropská komise zveřejnila seznam téměř 400 osob, které mohou být jmenovány odbornými rozhodci pro řízení v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje (TSD) v bilaterálních sporech v rámci obchodních dohod se třetími zeměmi. Skupina je výsledkem nového výběrového mechanismu, který reaguje na požadavky zúčastněných stran a Evropského parlamentu na transparentnější, nezávislejší a inkluzivnější proces. Způsobilí kandidáti pocházejí z velmi různorodého prostředí a zahrnují právníky z praxe a akademiky z celého světa a z celé EU.

Evropská komise je odpovědná za zastupování EU ve všech řízeních o urovnání sporů. Dne 16. prosince 2020 přijala Komise rozhodnutí K(2020)8905 o zřízení skupiny nezávislých odborníků, kteří budou Komisi nápomocni při výběru rozhodců a rozhodců pro mechanismy řešení sporů v rámci obchodních a investičních dohod EU.

V prosinci 2020 Komise zveřejnila výzvu k podávání přihlášek na pozice rozhodců a odborníků na obchod a udržitelný rozvoj. Členové nezávislé výběrové komise složené ze zkušených mezinárodních soudců a akademiků, které nominoval Evropský parlament, Rada, členské státy a Komise, přísně posuzovali individuální vhodnost každého uchazeče pro jmenování.

Kandidáti, kteří prošli výběrovým řízením, jsou zařazeni do skupiny, z níž může Komise vybrat osoby, které budou navrženy na jmenování v konkrétních sporech nebo navrženy Radě do seznamů, soudů nebo tribunálů podle konkrétních dohod. V případě pozdějších jmenování se o konečném jmenování rozhodne na základě dohody s dotčenou třetí zemí poté, co Rada přijme rozhodnutí podle čl. 218 odst. 9 SFEU.