Filip Gantner pro magazín Právní rádce

Časopis Právní rádce ve svém lednovém čísle publikoval recenzovaný článek Filipa Gantnera pojednávající o otázce přímého účinku Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl ve vztahu k povinnosti provozovatelů ubytovacích zařízení platit autorské odměny za televize a rádia umístěná na pokojích, především pak v kontextu aktuální rozhodovací praxe Ústavního soudu.