Komentář Petra Břízy pro Lidovky.cz

Petr Bříza se tento týden vyjádřil k problematice vymáhání prostředků, které byly vyplaceny ze státního rozpočtu a souvisejícímu riziku, které pro Českou republiku vyplývá z právní úpravy veřejných podpor v případě, že Česká republika nepožádá o vyplacení dotace Evropskou unii.

Celé vyjádření Petra a článek týkající se, mimo jiné, závěrů unijního auditu ve vztahu k sociálním a strukturálním dotacím si můžete přečíst zde.