Listopadové novinky

Ondřej Trubač spolu s Tomášem Munzarem publikovali v elektronickém magazínu EPRAVO.CZ článek na téma současného vývoje v kauze Kemwater ProChemie, jejíž rozsouzení může mít významný dopad na spory o prokazování nároku na nadměrný odpočet DPH. Titulek článku zní „Odpočet DPH a prokázání osoby dodavatele: je na obzoru změna ustálené praxe?“ a lze si jej přečíst zde.

Tým vedený Patrikem Koželuhou rovněž v říjnu dokončil transakci týkající se akvizice podílu ve společnosti AKCENT College s.r.o. Naše kancelář zajistila provedení kompletní právní prověrky společnosti, která se kromě obvyklých otázek týkala také veřejnoprávních oprávnění společnosti působit jako soukromá vysoká škola a souvisejících specifik tohoto postavení. Oznámení o transakci bylo uveřejněno v Deal monitoru epravo.cz na tomto odkazu.